Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Status libertatis

  Według Gaiusa najważniejszym podziałem w prawie osobowym był podział na ludzi wolnych i niewolników. Ludzie wolni dzielili się zaś na „wolnourodzonych” – ingenui oraz na „wyzwoleńców” – libertini.

  Niewolnik nie był traktowany jak podmiot, lecz jak przedmiot prawa. Zatem niewolnik nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początek i koniec osobowości fizycznej

  Osobowość człowieka rozpoczyna się w zasadzie z chwilą jego urodzenia, ale w prawie rzymskim z chwilą urodzenia zdolność prawna zaczynała się tylko u osób wolnych – niewolnicy jej nie mieli. Zdolność prawna zależała od trzech wspomnianym czynników. Pełną zdolność prawną miał ten, kto...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /1 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność prawna i jej wymogi

  Zdolność prawna (podmiotowość prawna) – jest to zdolność do tego, aby być podmiotem praw i obowiązków. Zdolność prawną ma zatem ten, kto może być np. właścicielem.

  W nomenklaturze prawniczej ten kto ma zdolność prawną, zwie się osobą. W prawie cywilnym istnieją dzisiaj dwa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konfuzja - sposób wygaśnięcia zobowiązań

  Konfuzja jako sposób wygaśnięcia zobowiązań miała miejsce gdy w jednej osobie zlewały się prawa zobowiązania i wierzytelności (np. otrzymanie spadku od wierzyciela).

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzymskie zbiory konstytucji cesarskich

  Za dominatu ustawy cesarskie spisano w kodeksy: gregoriański, hermogeniański i uznany prawnie teodozjański z 438 roku n.e. . Ten ostatni uznał za nieważne wszystkie nowe ustawy nie wpisane do kodeksu, zawierał także dwa poprzednie.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastaw rzeczywisty i umowny

  Istniał zastaw rzeczywisty (pignus) i umowny czyli hipoteka (hypotheca). Hipoteka powstawała jako nieformalna umowa wierzyciela z dłużnikiem i była dołączana do innej umowy jako jej zabezpieczenie.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pacta legitma

  Pacta legitima były to umowy uznane za zaskarżalne przez ustawy cesarskie okresu dominatu, wśród nich były: darowizna (donatio) i zapis na sąd polubowny (compromissum).

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie formy testamentu

  W najdawniejszym prawie rzymskim istniały dwie formy testamentu: testament sporządzony na zgromadzeniu ludowym i przed oddziałem wojskowym przed walką. Następnie rozwinął się testament mancypacyjny. Spadkodawca mancypował cały majątek na powiernika, udzielając mu instrukcji komu i jaką część...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Domniemanie ojcostwa

  Domniemanie ojcostwa miało miejsce gdy mężczyzna był mężem kobiety, a dziecko urodziło się najwcześniej w 182 dni od zawarcia związku i najpóźniej w 300 dni od jego ustania. Obowiązywała zasada pater is est, quem nuptiae demonstrant ("ojcem jest ten na kogo wskazuje małżeństwo"). Można było...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powództwo ustalające w procesie rzymskim

  Jego formułka zawierała tylko intentio, wnosiło się w celu ustalenia stosunku prawnego lub stanu faktycznego. Nazywano je praeiudicium ("postępowanie przedsądowe"), gdyż miało na celu przygotowanie następnego procesu.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Demetriusz Dodano /17.11.2011 Znaków /233

  praca w formacie txt

Do góry