Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Czynności prawne mortis causa

  Czynności prawne mortis causa miały miejsce , gdy skutek czynności prawnej miał nastąpić dopiero po śmierci osoby składającej oświadczenie . Typowy przykład to testament.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje czynności prawnych

  Oświadczenia woli mające na celu powstanie, zmianę lub wygaśnięcie stosunku prawnego to czynności prawne.

  Dzielić je można na:

  a)jednostronne (jeśli do wywołania skutku wystarcza oświadczenie woli jednej osoby) i dwustronne (jeśli potrzebne są oświadczenia dwóch osób).

  b)formalne(gdy ważność...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Furiosus i prodigus

  Chory umysłowo (furiosus) wyzbyty był całkowicie zdolności do czynności prawnych. Majątkiem chorego zawiadywał curator furiosi.

  Marnotrawca (prodigus), czyli uznany przez pretora za lekkomyślnie trwoniącego majątek miał ograniczone zdolności do czynności prawnych. W sprawach umniejszających jego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negotium claudicans

  Dokonana przez niedojrzałego czynność prawna wywoływała skutek prawny tylko w odniesieniu do korzyści. W części zobowiązującej była to czynność kulejąca (negotius claudicans) – nie wywoływała skutku prawnego.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia zdolności do czynności prawnych ze względu na wiek

  Dzieci (infantes) – w czasach nadjawniejszych te które nie umiały mówić , a od Justyniana te , które nie ukończyły 7 roku życia nie posiadały zdolności do czynności prawnych w ogóle.

  Niedojrzali (impuberes) – dziewczęta od 7 do 12 , a chłopcy od 7 do 14 roku życia mieli ograniczone zdolności do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia zdolności do czynności prawnych

  Zdolność do czynności prawnych, polega na możliwości składania i przyjmowania takich oświadczeń woli, które wywołują skutek prawny. Istniały w prawie rzymskim cztery czynniki ograniczające tę zdolność.

  wiek , występowały tu jeszcze cztery przedziały ( dzieci, niedojrzali, dojrzali, dojrzali...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korporacje i fundacje

  Fundacje –piae causae – powstawały w V i VI wieku. Związane były z agendami Kościoła. Były to odrębne majątki pozostające pod nadzorem biskupów. Głównie były to szpitale, przytułki, a środki na utrzymania pochodziły z darowizn.

  Korporacje znane były już od Ustawy XII Tablic , mając jednak...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby prawne w prawie rzymskim

  Osoby prawne w prawie rzymskim mogły być albo zespół osób (stowarzyszenia, korporacje), albo masa majątkowa (fundacje, zakłady ) którym prawo nadaje podmiotowość prawną. Szczególny charakter tego prawa objawia się w tym, że wierzytelności i prawa rzeczowe np. stowarzyszenia nie są prawami osób...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja prawna osób alieni iuris

  Sytuacja prawna osoby alieni iuris była w sferze stosunków majątkowych podobna do sytuacji niewolnika. Osoba podlegająca pater familiae pozbawiona była zdolności majątkowej, więc wszystkie jej nabytki stanowiły własność zwierzchnika. Zakres zdolności majątkowej w przypadku osoby alieni iuris poszerzał...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby sui i alieni iuris

  Osoby sui iuris , to takie które nie podlegały w rodzinie niczyjej władzy, a alieni iuris podlegały męskiej zwierzchności (np. syn)

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /143

  praca w formacie txt

Do góry