Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Wymogi ważności czynności prawnej

  Bezwzględna nieważność czynności prawnej (następująca z mocy samego prawa) miała miejsce gdy zabrakło nawet jednej z przesłanek ważności :

  zdolności do czynności prawnych podmiotu składającego oświadczenie woli

  zgodności treści czynności prawnej z przepisami prawa i dobrymi...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dolus i metus

  Przymus psychiczny (metus) miał miejsce wówczas gdy czynność została podjęta pod wpływem obawy, wywołanej groźbą. Wg prawa cywilnego czynność taka była ważna skoro towarzyszył jej akt woli i jego przejaw w oświadczeniu. W edykcie Hadriana została ona jednak uznana za wzruszalną , a więc strona...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady oświadczenia woli

  Są to wszystkie te wypadki, w których zachodzi niezgodność między aktem woli a jego przejawem – oświadczeniem woli. Rozbieżność ta może być spowodowana celowo , bądź niezamierzona.

  Zamierzone niezgodności między aktem woli, a jego przejawem na zewnątrz:

  Oświadczenie nie na serio (per iocum)...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /2 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polecenie (modus)

  Polecenie (modus) jest klauzulą dodatkową do czynności o charakterze darmowym (darowizna, wyzwolenie), nakazującą odnoszącemu korzyść, określone zachowanie się.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje warunku

  Warunek( conditio) to zastrzeżenie, w wyniku którego skutek jakiejś czynności uzależnia się od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Jeśli od zdarzenia takiego uzależnione jest rozpoczęcie skutku czynności – jest to warunek zawieszający, jeśli zaś ustanie skutku – warunek rozwiązujący.

  Warunek może...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunek i termin

  Warunek( conditio) to zastrzeżenie, w wyniku którego skutek jakiejś czynności uzależnia się od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Jeśli od zdarzenia takiego uzależnione jest rozpoczęcie skutku czynności – jest to warunek zawieszający, jeśli zaś ustanie skutku – warunek rozwiązujący.

  Warunek może...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Essentialia, naturalia i accidentalia negotii

  Essentialia negotii . Bez nich dany akt w ogóle nie może dojść do skutku. Np. w umowie kupna-sprzedaży były to a)porozumienie co do b) towaru i c) ceny.

  Naturalia negotii to elementy których obecność jest wynikiem porozumienia stron. W umowie kupna-sprzedaży może to być postanowienie o odpowiedzialności...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składniki treści czynności prawnych

  Składniki treści czynności prawnych mogły być:

  istotne- essentialia negoti

  nieistotne- naturalia negoti

  dodatkowe- accidentalia negoti

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mancypacja i jej zastosowania

  Mancypacja była formą nabycia własności, pierwotnie formalną umową kupna-sprzedaży dokonywanym w obecności 5 świadków. Z chwilą pojawienia się pieniądza bitego , wymiana towaru za pieniądz odbywała się poza aktem mancypacyjnym. Mancypacja w dawnym prawie rzymskim miała zastosowanie w celu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności formalne prawa rzymskiego

  Były nimi te czynności prawne , które wymagały zachowania odpowiedniej formy prawnej np. stypulacja wymagająca użycia odpowiednich słów.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Lazarz Dodano /18.11.2011 Znaków /157

  praca w formacie txt

Do góry