Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  TESTAMENT MACYPACYJNY

  Testament mancypacyjny – kilka etapów tworzenia:

  sprzedaż mancypacyjna (przy obecności 5 świadków i libripensa) osobie zaufanej –familiae emptor – co powodowało wyjście tego majątku z dziedziczenia beztestamentowego, a familiae emptor miał instrukcje jak ma rozdysponować majątek;

  z czasem...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO PODMIOTOWE A PRAWO PRZEDMIOTOWE

  Prawo podmiotowe ( wynikało z przedmiotowego )

  Prawo przedmiotowe ( przepisy prawa )

  Prawo przedmiotowe (objaśnienia):

  a) prawo publiczne: stosunki dotyczące państwa

  b) prawo prywatne: interesy jednostki .

  Podział prawa prywatnego (objaśnienia) :

  powszechne

  syngularne (ius singulare)- normy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /4 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUCJE GAIUSA

  Gaius – nauczyciel prawa za czasów rozwiniętego okresu klasycznego.

  Instytcje Gaiusa – Institutionum commentarii quattuor – podręcznik prawa w 4 księgach (ok. 160r.n.e.)zastosował podział prawa – personae – res – actiones – ( Omne ius, quo utimur, vel ad personas pertinet vel ad res vel ad actiones ),co...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYCZNY ROZWÓJ TESTAMENTU

  Testament w prawie rzymskim było to jednostronne rozporządzenie ostatniej woli na wypadek śmierci, sutanawiajace dziedzica lub prawny wyraz tego co ma się stać po śmierci testora. Testament jest to więc czynność prawna jednostronna polegająca na uzewnętrznieniu woli testora bez udziału osób...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RECEPCJA PRAWA RZYMSKIEGO W NIEMCZECH

  Szczególnie zaznaczyła się recepcja w Niemczech w szczególności po utworzeniu w 1495r Sądu Komory Rzeszy (Reichkammergericht), w którym sądzili juryści wychowani w duchu prawa rzymskiego. W XVI w. rzymskie prawo prywatne recypowano w całości (w zmienionej formie z naciskiem na szkołę komentatorów).dzieło...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWNICY OKRESU PRZEDKLASYCZNEGO

  W okresie republikańskim wiedza prawnicza skupiona była w rękach kolegów kapłańskich. Zajmowały się one odkrywaniem związków człowieka z bóstwem, skutkowaniem fas w zakresie ius . Prawo świeckie nie naśladowało sakralnego, jednak czynności prawne wykonywane były w formie sakralnej. W okresie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES KOGNICYJNY – ZMIANY W STOSUNKU DO PROCESU FORMUŁKOWEGO

  Proces kognicyjny – polegał na tym, iż toczył się wyłącznie przed urzędnikami cesarskimi. Przed jednym urzędnikiem. Władzę sądowniczą mieli: prefekt miasta i namiestnicy prowincji. Władza cywilna i sądownicza była połączona.

  NOWOŚCI!!!!! Po raz pierwszy pojawiał się możliwość apelacji...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTĘPOWANIE PRZED APUD IUDICEM

  Cechą wspólną procesów legisakcyjnego i formułkowego ( zwanymi zwyczajnymi)jest dwufazowość toku postępowania ; przygotowawcza ( in iure )przeprowadzana zawsze przed urzędnikiem państwowym i rozstrzygająca ( apud iudicem ) tocząca się w innym miejscu i czasie przed sędzią prywatnym.

  Faza apud...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIDEICOMIS UNIWERSALNY

  Fideicommissum hereditatis – fideikomis uniwersalny ustanowiony na całym majątku, spadkodawca zwracał się do spadkobiercy, by np. po spełnieniu określonego warunku lub terminu, wydał cały spadek oznaczonej osobie fideikomisariuszowi uniwersalnemu. Stworzyło to możliwość przenoszenia spadku na kolejne...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCHRONA POZWANEGO W PROCESIE

  Typowymi środkami obrony pozwanego w procesach rzymskich legisakcyjnym i formułkowy było zaprzeczenie ( negatio , infitiatio ) lub podniesienie zarzutu (exceptio). Istniała także możliwość biernej postawy pozwanego tzn. nie podejmował on obrony i nie wdawał się w spór. Zaprzeczenie było...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 867

  praca w formacie txt

Do góry