Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  TERMIN

  Termin dies – przyszłe i pewne zdarzenie, od którego strony uzależniają rozpoczęcie lub zgaśnięcie skutków czynności prawnej. Musi być pewny, że nastąpi –dies certus an (ale może być niepewny kiedy nastąpi incertus quando, choć niekoniecznie - cetrus quando), ale nie może być niepewny dies incertus...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANA PODMIOTÓW ZABOWIĄZANIA

  Zmiana podmiotów zobowiązań:

  Przeniesienie wierzytelności na inną osobę przez czynność prawną

  Dotychczasowy wierzyciel to cedent, a nowy to cesjonariusz

  Sposoby zmiany:

  Nowacja – odnowienie istniejącego zobowiązania, nowy wierzyciel przyjmował od dłużnika stypulacyjne...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCESOWA OCHRONA DO SPADKU

  W wyniku nabycia spadku dziedzic stawał się jego właścicielem. Mogło się jednak zdarzyć, iż kto inny posiadał spadek czyli władał nim. Jeśli żądania dziedzica o wydanie spadku nie skutkowały, przysługiwały mu różne prawne środki ochrony swoich praw w zależności od tego czy dziedziczył według...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSIADANIE – ISTOTA I RODZAJE

  Posiadanie jest stanem faktycznym, własność – prawem. Nihil commune habet proprietas cum possessione – własność nie ma nic wspólnego z posiadaniem.

  Prawem przedmiotowym jest ogół przepisów obowiązujących w danym państwie.

  Prawem podmiotowym – uprawnienie np. własność

  Pojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /8 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUCJE JUSTYNIANA

  Instytucje justyniańskie –(dzieło Dorotheusa i Theophilusa pod kierownictwem Tryboniana) podręcznik powstały podczas prac nad Digestami, razem też wszedł w życie. Oparli się na instytucjach Gaiusa (personae – res – actiones). Dzielą się na 4 księgi, te na tytuły, a tytuły na paragrafy, są też...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NABYCIE I UTRATA WŁADZY OJCOWSKIEJ

  Urodzenie dziecka z ważnego rzymskiego małżeństwa, adopcja lub legitymacja powodowały powstanie władzy ojcowskiej.

  Władza ojcowska powstawała w sposób sztuczny w myśl zasady matka jest zawsze pewna a ojcem jest ten na kogo wskazuje małżeństwo. Władza ojcowska za to była nieograniczona z prawem do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICZENIE, POWOŁANIE, TRANSMISJA

  Dziedziczenie było to przejęcie przez dziedzica lub dziedziców (heres) spadku po osobie zmarłej czyli krótko mówiąc przejście spadku na jedną lub więcej osób. Podstawę dziedziczenia stanowi testament lub ustawa na mocy której wchodziło się w prawa po zmarłym. Wg prawa rzymskiego wyróżniamy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /1 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAŁŻEŃSTWO I WYMOGI JEGO ZAWIERANIA

  Małżeństwo rzymskie zwane nuptiae lub matrimonium było związkiem monogamicznym a więc uznanym przez prawo wzajemnym pożyciem jednej kobiety i jednego mężczyzny. Skutki zawarcia małżeństwa dotyczą wzajemnych praw i obowiązków współmałżonków a dzieci uchodzą za prawa i należą do rodziny tylko...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES PRAWA KLASYCZNEGO

  prawo poklasyczne charakteryzowało się wulgaryzacją. W skutek różnych czynników zewnętrznych nastąpiło zatarcie się granic między instytucjami prawa rzymskiego, nastąpiło jego przemieszanie z prawami ludów podbitych które teraz sięgały po samodzielność. Kres zachodniego cesarstwa nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /2 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TESTAMENT PRAWA PRETORSKIEGO

  Dziedziczenie beztestamentowe początkowo opierało się niemal wyłącznie na więzach familijnych czyli obejmowało rodzinę agnacyjną. Najbliższy krewny agnacyjny obejmował spadek gdy testor umierał bez sporządzenia testamentu lub gdy testament z racji formy był nieważny lub bezskuteczny. Wraz ze wzrostem...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Pompejusz Dodano /21.11.2011 Znaków /3 067

  praca w formacie txt

Do góry