Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Zdolność do czynności prawnych i jej ograniczenia

  Zdolność do czynności prawnych – do zawierania samodzielnie ważnych czynności prawnych i nabywania tą drogą praw i zaciągania zobowiązań. Jest to zdolność o charakterze aktywnym w przeciwieństwie do zdolności prawnej, która nie wymagała działań prawnych do stania się podmiotem praw i obowiązków...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infamia i turpitudo. Actiones famosae

  Infamia – umniejszenie czci obywatelskiej pociągające za sobą pewne ograniczenia w zdolności prawnej. U. XII T. – świadek uroczystej czynności prawnej następnie odmawiający zaświadczenia o tej czynności stawał się intestabilis (nie mógł być świadkiem, ani korzystać ze świadków przy innej czynności...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staus civitatis

  Wedle status civitatis wolno urodzeni byli obywatelami rzymskimi – cives Romani, Latynami – Latini albo peregrynami – peregrini – cudzoziemcami. Obywatelstwo dawało pełną zdolność prawną. Odróżnić od cives Romani należy domicilium – zamieszkanie i origo – pochodzenie (przynależność do określonej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /2 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mancipio dati

  Członkowie rodziny (synowie i córki) oddani przez ich pater familias pod władzę innego pater familias w przejściowy stan zależności prywatnoprawnej poprzez mancipium. W prawie klasycznym była to forma odpowiedzialności za delikty adekwatna do noksalnej, dzięki mancipium na rzecz pokrzywdzonego pater...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lex Fufia Caninia – Lex Aelia Sentia – Lex Junia Norbana

  Ustawy ograniczające możliwości wyzwalania niewolników:

  lex Fufia Caninia 2 r.p.n.e. – ograniczono liczbę niewolników mogących być wyzwolonych w testamencie;

  lex Aelia Sentia 4 r.n.e. – pan niewolnika jeśli nie miał jeszcze 20 lat (lub niewolnik miał mniej niż 30 lat) musiał dostać zgodę specjalnej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Peculium i czynności prawne niewolników

  Dla wykorzystania zdolności umysłowych niewolników, przy zachowaniu zasady ius gentium, że każda rzecz nabyta przez niewolnika stawała się własnością pana, nadano im pewien zakres zdolności prawnej np. do zaciągania zobowiązań jeśli pan wyraził na to zgodę. Tą drogą można było pozwać pana za...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Status osoby fizycznej

  Zdolność prawną osoby określano trzema tzw. status:

  Status libertatis – osoby wolne (wolno urodzeni i wyzwoleńcy) i niewolne,

  Status civitatis – pozycja związana z obywatelstwem (obywatele rzymscy, Latyni i cudzoziemcy – peregryni)

  Status familiae – określony poprzez status osoby w rzymskiej rodzinie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Restitutio in itegrum

  Wyjątkowy środek ochrony pozaprocesowej osoby, która po zawartej czynności prawnej, znalazła się w niekorzystnej sytuacji prawno-majątkowej, udzielany w uzasadnionych przypadkach, gdy normalny środek ochrony procesowej nie mógł być wykorzystany. Przypadki uzasadniające użycie restitutio in integrum...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki ochrony pozaprocesowej

  Ochrona roszczeń następowała przez pretora drogą procesową, a także środki prawne natury administracyjnej, będące niekiedy środkiem przygotowującym i usprawniającym proces.

  Środki ochrony pozaprocesowej:

  Missio in possesionem: wprowadzenie osoby w posiadanie rzeczy - missio in rem, czy całego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzekucja majątkowa i jej formy

  Proces formułkowy:

  Venditio bonorum – (twór prawa pretorskiego) – wprowadzano wierzyciela w posiadanie majątku dłużnika co ogłaszano publicznie dla powiadomienia innych wierzycieli. Wybrany spośród wierzycieli magister bonorum sprzedawał licytacyjnie majątek temu kto zobowiązał się zaspokoić...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /820

  praca w formacie txt

Do góry