Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Agnacja i kognacja w dziedziczeniu beztestamentowym

  Ewolucja dziedziczenia następowała od wyłącznej agnatycznej przewidzianej w U XII T, dopuszczeniu częściowo kognacji – system mieszany wg prawa pretorskiego oraz wyłączne oparcie na kognacji wg prawa justyniańskiego.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawienie dziedzica (substytucja)

  Powołanie dziedzica pod warunkiem zawieszającym – podstawienie dziedzica (substytucja).

  Substytucja zwykła – substitutio vulgaris – testator ustanawiał spadkobiercę podstawionego heres sibstitutus, na wypadek gdyby spadkobierca „pierwszy” heres institutus nie mógł objąć spadku. (spadkobiercą jest X...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustanowienie spadkobiercy. Cautio Muciana

  Ustanowienie spadkobiercy – niezbędna dla ważności testamentu, wymagało przepisanych formalnie słów łacińskich w trybie rozkazującym. W IV-V w.n.e. pozwolono używać dowolnych słów w języku greckim. Spadkobierca powinien być wymieniony na wstępie, powoływany był do całości spadku (ew. błędne...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Incapacitas, indignitas i prawo kaduka

  Incapacitas – niezdolność do dziedziczenia przez osoby z powodu specjalnych zakazów ustawowych (lex Iulia et Papia Poppea – osoby bezdzietne i bezżenne). Spadek (lub jego część) nie objęty z powodu incapacitas spadkobiercy stawał się caducum podlegał prawu kaduka – przypadał spadkobiercom zdolnym do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testament i kodycyl

  Kodycyl – pismo, które spadkodawca mógł skierować do każdej z osób otrzymującej jakąś korzyść majątkową z testamentu lub beztestamentowo zawierające wszelkie rozporządzenia ostatniej woli z wyjątkiem ustanowienia dziedzica i wydziedziczenia. Mógł być potwierdzony w testamencie codicilli confirmati...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i treść testamentu

  Testament – jednostronne rozporządzenie ostatniej woli na wypadek śmierci w określonej formie – ustanawiające dziedzica (i dodatkowe postanowienia – zapisy, ustanowienie opiekuna wyzwolenia). Sporządzający testament spadkodawca - zwany był testatorem.

  O ważności testamentu decydowały:

  brak...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /2 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powołanie do spadku – pojęcie i podstawy

  Spadkobiercą – heres mogła stać się tylko osoba powołana do spadku – co dawało jej podstawy prawne do objęcia spadku. Powołanie do spadku – mogło nastąpić: na podstawie ważnego testamentu (dziedziczenie testamentowe); na podstawie ustawy – (dziedziczenie ustawowe - beztestamentowe); przeciw testamentowe...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /2 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sukcesja uniwersalna i syngularna w prawie spadkowym

  Sukcesja uniwersalna – nabycie ogółu praw majątkowych oraz długów (jako samoistnych pozycji, a nie jako pomniejszających prawa – można dziedziczyć same długi jeśli spadkodawca nic innego nie pozostawił). Niektóre kategorie długów gasną jednak z chwilą śmierci spadkodawcy (długi i niektóre...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dziedziczenie i spadek

  Dziedziczenie – przejście ogółu praw i obowiązków majątkowych zmarłego na spadkobierców jako spadek. Heres wchodzi w całość stosunków prawno-majątkowych spadkodawcy.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hereditas i bonorum possessio

  Hereditas – dziedziczenie ustawowe - cywilne

  Bonorum possessio – zapobieganie bezpańskim spadkom przez rozszerzenie grona spadkobierców beztestamentowych także pokrewieństwo kognatyczne. Pierwotnie było to nadanie rzeczy spadkowych dziedzicom ustawowym, dla usprawnienia działania prawa cywilnego – bonorum...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 756

  praca w formacie txt

Do góry