Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Zakres uprawnień właściciela

  Prawo własności dawało pełne władztwo nad rzeczą - plena in re potestas nie ograniczone co do treści, ograniczenia mogły wynikać jedynie z okoliczności zewnętrznych.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Własność kwirytarna i bonitarna

  Własność kwirytarna (dominium ex iure Quiritium) – na mocy prawa cywilnego, przysługująca obywatelowi rzymskiemu, zarówno na res mancipi (nabytych przez mancipio i in iure cessio), jak i res nec mancipi – przez tradycję.

  Własność bonitarna (pretorska) – nabyta przez osoby, które nie stawały się...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Quasi possessio iuris (jakby posiadanie prawa)

  Ochroną posesoryjną (w prawie klasycznym i poklasycznym) objęto także ograniczone władztwo nad rzeczą cudzą w swoim interesie. Traktowano taką osobę jako jakby posiadacza prawa, uzasadniające korzystanie z cudzej rzeczy (służebności przechodu, użytkowania). Pretor dawał ochronę takiemu prawu nie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interdykty posesoryjne

  Rodzaje interdyktów:

  retinendae possessionis – dla zabezpieczenia naruszonego posiadania, (utrzymania posiadania):

  uti possidetis – ochrona posiadania nieruchomości, przysługiwał posiadaczowi ad interdicta(pyt 217) który był nim w chwili wydania interdyktu, jeżeli występujący o interdykt...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie posiadania solo animo

  W prawie poklasycznym i justyniańskim możliwe było nabycie posiadania przez samą zmianę animus (solo animo) przez odpowiednią causa possessionis – bez przeniesienia corpus – w dwóch przypadkach:

  constitutum possessorium –np. właściciel, jednocześnie posiadacz - sprzedający dom, za porozumieniem z...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie posiadania

  Dla nabycia posiadania rzeczy trzeba było uzyskać corpus i animus, a zależało to przede wszystkim od:

  czy chodziło o nabycie ruchomości czy nieruchomości,

  czy posiadanie pochodziło od innej osoby, czy nie,

  okresu historycznego – na przełomie dziejów następowały zmiany.

  Nabycie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /3 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Possessio ad usucapionem

  Pełne posiadanie, do tego possessio civilis – oparte na prawnym tytule nabycia, uznawanym przez ius civile mogło prowadzić do uzyskania własności rzeczy poprzez zasiedzenie – takie posiadanie prowadzące do zasiedzenia nazywane było possessio ad usucapionem.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Possesio ad interdicta

  Posiadanie składające się z corpus i animus korzystało z pretorskiej ochrony posesoryjnej, interdyktami – stąd possessio ad interdicta.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Possessio civilis i possessio naturalis

  Possessio civilis – posiadanie oparte o faktyczne władztwo nad rzeczą –corpus i wola władania tylko dla siebie – animus rem sibi habendi.

  Detentio – dzierżenie było władaniem rzeczą (nie posiadaniem~) ale bez woli władania ją dla siebie, było sprawowane alieno nomine w cudzym imieniu – określane było...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie prawne posiadania

  Posiadanie ma duże znaczenie prawne:

  posiadanie było konieczne dla nabycia własności przez zasiedzenie, zawłaszczenie lub tradycję,

  korzystało z ochrony prawnej – ochrony posesoryjnej (dla przeciwdziałania samowolnym egzekucjom własności mimo tytułu prawnego)

  w procesie petytoryjnym...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /klemens111 Dodano /22.11.2011 Znaków /413

  praca w formacie txt

Do góry