Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje najmu. Locatio conductio

  Rodzaje najmu:

  najem rzeczy – locatio conductio rei,

  najem usług – locatio conductio operarum,

  najem dzieła – locatio conductio operis,

  Strony – oddający w najem rzecz, usługi, dający materiał (locat) na wykonie dzieła – locator, strona przeciwna – conductor. Najem był umową...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowy dodatkowe do kontraktu sprzedaży

  Zmiana lub uzupełnienie kontraktu kupna-sprzedaży umowami dodatkowymi pacta adiecta:

  lex commissoria – klauzula przepadku, możliwość rozwiązania kontraktu jeśli kupujący nie zapłaci ceny do określonego terminu,

  in diem addictio - zastrzeżenie lepszej oferty, możność odstąpienia od...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność sprzedawcy za wady prawne i wady fizyczne

  Odpowiedzialność za wady fizyczne – stopniowy rozwój, odrębne uregulowania ogólne i edykty edylów kurulnych w odniesieniu do kupna-sprzedaży niewolników i zwierząt na targach.

  prawo cywilne – odpowiedzialność za zapewnienia i obietnice dicta et promissa lub zatajone wady – dolus

  edykty – handel...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewikcja

  Rękojmia sprzedającego za wady prawne rzeczy, utrata posiadania rzeczy kupionej sądownie na rzecz właściciela lub posiadającego ograniczone prawa na rzeczy cudzej (użytkowania, zastawu). Nie odpowiadał jeżeli kupujący przegrał spór z właścicielem, ale nie odebrano mu posiadania rzeczy; albo jeśli...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Towar i cena w kontrakcie sprzedaży

  Towar – wszelkie rzeczy materialne i prawa majątkowe nie wyłączone z obrotu, także cudze, przyszłe – kupno rzeczy spodziewanej emptio rei speratae (plony) – z warunkiem zawieszającym – ważny gdy rzecz zaistniała, w odróżnieniu od emptio spei – kupna nadziei (losu loteryjnego) ważna od razu – charakter...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt sprzedaży

  Kupno-sprzedaż emptio venditio – w drodze mancypacji lub tradycji. Pierwotnie – z ręki do ręki nie rodził zobowiązania; gdy handel się ożywił – kredytowe formy sprzedaży wymogły powstanie zobowiązań początkowo nieformalnych – oparte na zaufaniu fides (np. sprzedaż przyszłych zbiorów). Mogły być...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chirographa i syngrapha

  Pisemne skrypty dłużne:

  chirographum – zobowiązanie pisemne podpisane przez jedną stronę – dłużnika;

  >

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowania stypulacji

  Najczęściej o spondeo – przyrzeczenie, później inne słowa: promittis, dabis, facies – mogące być wypowiadane przez nie będących obywatelami rzymskimi, co rozszerzyło stypulację. W prawie poklasycznym osłabiono formalizm stypulacji, prawo justyniańskie wprowadzając cautio – pisemne zaświadczenie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrakt zastawu a prawo rzeczowe zastawu (pignus)

  Kontrakt zastawu ręcznego pignus– realny, dłużnik (zastawca) oddawał pewną rzecz wierzycielowi (zastawnikowi) w posiadanie (bez używania) z zastrzeżeniem oddania jej w razie spłacenia długu. Zastawnik posiadał rzecz i korzystał z ochrony posesoryjnej, czas posiadania (do zasiedzenia) biegł jednak na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Precarium

  Podobne do użyczenia – bezpłatne oddanie rzeczy ruchomej, nieruchomej lub prawa w używanie (najczęściej ziemi) z możliwością odwołania w każdej chwili. Przeciwko wadliwemu prekarzyście przysługiwał interdictio de precario, natomiast prekarzysta wobec osób trzecich chroniony był posesoryjnie. W prawie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /566

  praca w formacie txt

Do góry