Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Odpowiedzialność noksalna

  Za delikty osób alieni iuris odpowiadali ich zwierzchnicy na zasadzie noksalnej – pozwany actio noxalis mógł zapłacić odszkodowanie i grzywnę lub oddać sprawcę do czasu odpracowania szkody. Odpowiedzialność noksalna związana była ze sprawcą – noxa caput sequitur - ... idzie za głową...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actiones adiecticiae qualitatis

  Zobowiązania niewolników lub osób podlegających pater familias nie obciążały pana o ile nie były wykonane na jego polecenie lub za zgodą. Skargi przeciwko zwierzchnikowi z zobowiązań zaciąganych przez podległych mu – actiones adiecticiae qualitatis – powództwa o charakterze dodatkowym, a były...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Positum aut suspensum

  Postawienie lub wywieszenie rzeczy w sposób grożący bezpieczeństwu przechodniów. Skarga przysługiwała każdemu (actio popularis) za samo zagrożenie jeszcze bez szkody.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deiectum vel effusum

  Wylanie lub wyrzucenie z mieszkania np. na ulicę co spowodowało szkodę dawało skargę actio de effusis vel deiectis o podwójną wartość szkody przeciwko właścicielowi mieszkania, w przypadku śmierci obywatela – actio popularis o wysoką grzywnę przysługiwała każdemu.

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Actio Pauliana

  Warunki zastosowania skargi Pauliańskiej:

  czynność prawna fraudatora musiała być odwołalna, (np. wyzwolenie niewolnika, czy objęcie spadku nie były odwołalne)

  czynność taka musiała powodować zmniejszenie realne (a nie np. nie wzbogacenie się) majątku fraudatora,

  czynności...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Delikty prawa cywilnego i prawa pretorskiego

  Delikty prawa pretorskiego:

  Metus – obawa , czynności dokonywane pod wpływem obawy wywołanej bezprawną groźbą uzyskały skargę actio quod metus causa o poczwórną wartość szkody (łagodzoną w przypadku naprawienia skutków groźby przez sprawcę na wezwanie sędziego lub po upływie roku). W prawie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Iniuria – pojęcie i treść

  Iniuria – rozmyślne i bezprawne, czynne lub słowne naruszenie osobowości człowieka wolnego. Początkowo były to naruszenia cielesne, późnej także godności osobistej, dobrego imienia (zniesławienie, zniewaga), osobiste lub pośrednie (dzieci, żona in manu). Było wiele sytuacji kwalifikowanych jako...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Furtum i rapina

  Furtum – świadome, bezprawne i potajemne przywłaszczenie sobie rzeczy lub jej używania, posiadania, dla korzyści majątkowej. Rodzaje furtum:

  furtum rei – kradzież rzeczy,

  furtum usus – używania (depozytariusz używał rzeczy (przyjętej w przechowanie) bez zgody deponenta; komodatariusz...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje czynów niedozwolonych (deliktów)

  Podział deliktów na delikty prawa cywilnego i tzw. delikty prawa pretorskiego.

  Najważniejsze rodzaje deliktów prawa cywilnego:

  furtum – kradzież,

  rapina – rabunek,

  damnum iniuria datum – bezprawne wyrządzenie szkody,

  iniuria – zniewaga.

  Najważniejsze delikty prawa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Crimina i delicta

  Czyny bezprawne:

  Crimina – publiczne – niebezpieczne dla porządku państwa, pociągały za sobą odrębne kary, sprawowane przez odrębne sądownictwo, inne postępowanie sądowe – dziedzina rzymskiego prawa karnego;

  Delicta – prywatne – naruszenie interesów prywatnych, skargi zależały od osób pokrzywdzonych...

  Ocena / Przedmiot / Prawo rzymskie

  Autor /Serwacy Dodano /23.11.2011 Znaków /1 722

  praca w formacie txt

Do góry