Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  FUNKCJONARIUSZ MIĘDZYNARODOWY

  Funkcjonariusz międzynarodowy jest to osoba powołana przez organizacje międzynarodowe do wykonywania określonych funkcji w interesie tych organizacji w sposób stały i wyłączny. Jest to osoba zatrudniona przez organizację do pracy w jej organach (wyłącznie tam). Funkcjonariusze międzynarodowi zobowiązani...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA STATKÓW MORSKICH

  Prawo międzynarodowe wymaga, żeby każdy statek posiadał określoną (i tylko jedną) przynależność państwową. Przynależność ta jest szczególnym węzłem łączącym statek z państwem i wiąże się z nią szereg konsekwencji prawnych. Statek nabywa przynależność przez rejestrację w określonym...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE I ŹRÓDŁA PRAWA MORZA

  Prawo morza jest działem prawa międzynarodowego dotyczącym obszarów morskich, żeglugi oraz innych sposobów korzystania z morza. Istnieją zarówno normy prawa międzynarodowego, jak i prawa wewnętrznego dotyczące obrotu morskiegoMiędzynarodowe prawo morskie określa sytuację prawną obszarów morskich i...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE PRAWA DYPLOMATYCZNEGO I STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH

  Prawo dyplomatyczne to prawo dotyczące stosunków i misji dyplomatycznych. Przez wiele wieków było prawem zwyczajowym. Pierwszą kodyfikację prawa dyplomatycznego w skali światowej stanowi konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z 1961r. Zatem źródłem prawa dyplomatycznego jest: prawo zwyczajowe...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPORY MIĘDZYNARODOWE I SPOSOBY ICH ZAŁATWIANIA

  Źródła konfliktów, czyli sporów międzynarodowych:

  różnice:

  ekonomiczne,

  religijne,

  społeczne,

  polityczne,

  ideologiczne,

  kulturalne,

  rasowe,

  narodowe

  momenty prestiżowe (pod pretekstem), zwłaszcza w państwach o rządach dyktatorskich

  Spory...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /8 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYWILEJE I IMMUNITETY KONSULARNE

  Zakres immunitetów i przywilejów konsulów nosi wyraźny charakter funkcjonalny, w większym stopniu niż przy przedstawicielach dyplomatycznych. Sytuacja prawna konsulów i ich immunitety ustalane są w dwustronnych lub wielostronnych umowach konsularnych oraz w ustawodawstwie wewnętrznym poszczególnych państw...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /2 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA (warunki, rodzaje, skutki)

  Wszyscy członkowie społeczności międzynarodowej zobowiązani są ściśle przestrzegać wiążących ich norm prawa międzynarodowego. Jeśli postępują niezgodnie z tymi normami, a więc bądź działają sprzecznie z nimi, bądź zaniechają tego, co prawo im nakazuje, popełniają delikt międzynarodowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /3 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IUS COGENS

  Ius cogens (łac. przepisy prawa obowiązujące bezwzględnie) to niektóre najbardziej istotne i podstawowe normy prawa międzynarodowego. Nie mogą one być uchylone wolą państw w ich wzajemnych stosunkach. Normy te są wyrazem interesów całej społeczności międzynarodowej i dlatego mają charakter norm...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KNU ORAZ GATT

  KNU (klauzula największego uprzywilejowania) to jedno z podstawowych postanowień umów handlowych. Na mocy tej klauzuli kontrahenci gwarantują sobie wzajemnie takie traktowanie (tzn. równie uprzywilejowane, nie gorsze) jak traktowany jest inny kraj trzeci najbardziej w danej dziedzinie uprzywilejowany.

  KNU nie...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /2 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STATUS PRAWNY STATKU HANDLOWEGO I OKRĘTU WOJENNEGO W PRAWIE MORZA

  Statki handlowe mogą zawijać do obcych portów handlowych (otwartych), bez specjalnego zezwolenia.

  Statek handlowy znajdujący się na morzu pełnym podlega władzy i prawu państwa, pod którego banderą płynie. Kompetencja państwa bandery, wykonywana bez ograniczeń na morzu pełnym, nie zanika całkowicie...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /2 308

  praca w formacie txt

Do góry