Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  ZAKAZANE ŚRODKI WALKI W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

  W prawie międzynarodowym, w czasie wojny zabrania się:

  atakowania lub bombardowania nie bronionych miast, wsi i domów mieszkalnych i budowli

  używania środków masowej zagłady (godzą w ludność cywilną, która jest pod ochroną prawa wojennego)

  groźby terroru i jego stosowania wobec...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZBRODNIE MIĘDZYNARODOWE

  Zbrodnie międzynarodowe podlegające odpowiedzialności jednostki przed Trybunałem Norymberskim dzielimy na:

  zbrodnie przeciwko pokojowi (planowanie, przygotowywanie, rozpętanie lub prowadzenie wojny napastniczej albo wojny podjętej z pogwałceniem traktatów międzynarodowych, porozumień, gwarancji...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓWNE ETAPY ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ, PRAWA I NAUKI

  Rozwój nauki prawa międzynarodowego:

  starożytność – jedynie refleksje filozofów na temat stosunków międzynarodowych i wojny

  średniowiecze – problemy prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych omawiane były przez teologów, prawników, rektorów jako część rozważań teologicznych...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /3 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATURALIZM I POZYTYWIZM W NAUCE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

  Przyjęty przez Grocjusza podział na prawo natury i pozytywne prawo narodów dał początek rozwojowi dwóch szkół w nauce prawa międzynarodowego: naturalistycznej i pozytywistycznej.

  Naturaliści

  Samuel Pufendorf dzielił prawo natury na:

  prawo natury jednostek

  prawo natury państw jako jedyne...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /3 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO NORYMBERSKIE

  Prawo norymberskie to prawo zastosowane wobec głównych zbrodniarzy wojennych.

  Trybunał Norymberski został powołany po II wojnie światowej dla osądzenia głównych zbrodniarzy niemieckich i po wykonaniu tych zadań przestał istnieć. Jednakże zasady, na których był oparty status trybunału i jego wyroki...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMA TRAKTATOWA A ZWYCZAJOWA

  Norma traktatowa zajmuje pierwsze miejsce w systemie źródeł prawa międzynarodowego. Jest norma prawa traktatów, które obejmuje normy prawne określające tryb zawierania, warunki ważności, skuteczności i wygasania umów międzynarodowych.

  Norma zwyczajowa jest wynikiem stałej powtarzającej się jednolitej...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJA PRAWNA STATKU POWIETRZNEGO I ŻEGLUGA POWIETRZNA

  Prawo międzynarodowe odróżnia statki powietrzne:

  państwowe (statki powietrzne używane w służbie wojskowej, celnej lub policyjnej)

  cywilne (każde inne)

  O rodzaju statku powietrznego decyduje służba, jaką statek powietrzny w danym czasie pełni. – statki bez pilota (mogą przelatywać nad...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /5 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĘZYK UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ

  Językiem umów międzynarodowych była do końca XVII w. łacina, później do I wojny światowej - język francuski. O okresie międzywojennym posługiwano się zazwyczaj językiem francuskim i angielskim. Po II wojnie światowej powszechnie uznanym językiem światowym stał się również język rosyjski.

  Dziś...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORZE TERYTORIALNE

  Częścią terytorium państwa, obok morskich wód wewnętrznych, jest również jego morze terytorialne (zwane także wodami nadbrzeżnymi, przybrzeżnymi lub wodami terytorialnymi), tj. pas morza określonej szerokości przyległy do brzegu. Morze terytorialne ciągnie się w kierunku morza pełnego, począwszy od...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /2 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCZYNY WYGAŚNIĘCIA UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ

  Przyczyny wygaśnięcia umowy możemy podzielić na:

  I. przewidziane w samej umowie – nie rodzi problemów, gdyż sama umowa określa warunki i czas jej wygaśnięcia; przyczyny wygaśnięcia:

  1. upływ czasu na jaki umowa została zawarta

  2. spełnienie się warunku rozwiązującego

  3. wypowiedzenie umowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /894

  praca w formacie txt

Do góry