Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Złożoność sytuacji prawnej pracownika

  Wynika z ochrony indywidualnej, jak rowniez zbiorowych interesow i uprawnien pracownikow, co znajduje swoje odbicie w zbiorowej regulacji tresci stosunkow pracy w ukladach zbiorowych pracy i innych porozumieniach normatywnych zawieranych przez zwiazki zawodowe oraz w uprawnieniach zalog przedsiebiorstw panstwowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto moze być pracownikiem?

  Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o prace, powolania, wyboru, mianowania lub spoldzielczej umowy o prace.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochronna funkcja prawa pracy

  Funkcje prawa pracy to zalozone w jego normach podstawowe cele, jakie stawia przyjeta regulacja prawna.

  Funkcje prawa pracy:

  ochronna

  organizacyjna

  Funkcje te mimo ze realizuja odmienne zadania, splataja sie ze soba i wzajemnie uzupelniaja.

  Ochronna funkcja prawa pracy polega na ochronie interesow...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /1 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest przedmiotem prawa pracy?

  Przedmiotem prawa pracy sa stosunki pracy podporzadkowanej, swiadczonej na rzecz pracodawcy dobrowolnie,osobiscie i za wynagrodzeniem oraz inne stosunki prawne nierozelwalnie zwiazane ze stosunkami pracy.

  Przedmiotem prawa pracy sa przede wszystkim stosunki zwiazane z bezposrednim swiadczeniem pracy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /1 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regionalna Izba Obrachunkowa

  Ustawy o samorządzie: gminnym, powiatowym i o samorządzie województwa stanowią, ze organami nadzoru nad działalnością tych samorządów w zakresie spraw finansowych są regionalne izby obrachunkowe (RIO). Istnieje 16 regionalnych izb obrachunkowych RIO, zasięg terytorialny każdej izby obejmuje jedno...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /3 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola Sądowa (TK)

  Obecnie Trybunałowi Konstytucyjnemu poświęcone są art.188-197 Konstytucji oraz ustawa z 1 sierpnia 1997r. o TK. Konstytucja poszerzyła kompetencje TK o prawo orzekania o zgodności z Konstytucją umów międzynarodowych, wprowadziła powszechną skargę konstytucyjną. Trybunał uzyskał prawo rozstrzygania...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola Sądowa (Sądy powszechne i SN)

  Sądy powszechne rozpatrują niektóre sprawy związane z działalnością administracji publicznej. Sąd ten na podstawie ustaw orzeka w sprawach:

  - prawo o aktach stanu cywilnego w sprawach o unieważnienie, sprostowanie oraz ustalenie treści aktu stanu cywilnego orzeka sąd w postępowaniu nieprocesowym na...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /2 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola Sądowa (Sąd antymonopolowy)

  Przepisy ustaw: z 10 kwietnia 1997r.- Prawo energetyczne, z 27 czerwca 1997r. o transporcie kolejowym, z 21 lipca 2000r.- Prawo telekomunikacyjne, z 15 grudnia 2000r. o ochronie konkurencji i konsumentów przewidują właściwość Sądu Okręgowego w Warszawie- sądu antymonopolowego w sprawach odwołań od decyzji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola Sądowa (Sądy ubezpieczeń społecznych)

  Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do właściwego sądu ubezpieczeń społecznych w terminie miesiąca od doręczenia decyzji według zasad określonych w kodeksie postępowania cywilnego. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NSA (zakres kontroli)

  Według art.16 ust.1 ustawy o NSA sąd ten orzeka w sprawach skarg na:

  1) decyzje administracyjne,

  2) postanowienia wydawane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także rozstrzygające sprawę co do istoty,

  4) inne niż określone w punkcie 1-3 akty...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011 Znaków /1 439

  praca w formacie txt

Do góry