Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Tryb wypowiedzenia zmieniającego

  Wypowiedzenie zmieniające – wypowiedzenie warunków pracy lub płacy. Pracownik, który otrzymał wypowiedzenie zmieniające może warunki tego wypowiedzenia zaaprobować lub nie. Może nie przyjąć nowych warunków do połowy okresu definitywnego . Jeżeli pracownik odmówi przyjęcia warunków pracy lub płacy do...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porozumienie zmieniające

  Porozumienie zmieniające - porozumienie zawierane między pracodawcą a pracownikiem, jeśli strony chcą zmienić warunki pracy lub płacy. Jeżeli te warunki są zmieniane na korzyść pracownika to jest to domniemane porozumienie zmieniające. Momentem zmiany jest moment określony w porozumieniu, a jeśli...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Semiimperatywność norm prawa pracy

  Normy prawa pracy są normami o charakterze semiimperatywnym (jednostronnie bezwzględnie obowiązującym). Postanowienie umów i innych aktów prawnych, na podstawie których nawiązuje się stosunek pracy mniej korzystny od przepisów prawa pracy są nieważne, a na ich miejsce stosujemy odpowiednie przepisy prawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Domniemanie o stosunku pracy

  Zatrudnienie na warunkach określonych z art. 22 par1. jest zatrudnienia na podstawie umowy o pracę bez względu na nazwę tej umowy (a także bez względu na treść umowy).

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa pracy

  Źródła prawa pracy.

  konstytucja

  ustawy zwykłe

  rozporządzenia

  rozporządzenia i zarządzenia wydawane na mocy ustawy i w celu ich wykonania

  układy zbiorowe

  akty prawa międzynarodowego, szczególnie konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy i...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja pracownika

  Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołana, mianowana, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja pracodawcy

  Pracodawca – jednostka organizacyjna zatrudniająca pracowników, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeśli zatrudnia pracowników.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy wyróżniające prawo pracy od innych gałęzi prawa

  odpłatność

  podporządkowanie przełożonym

  osobistości świadczenia

  ryzyko pracodawcy

  techniczne – ryzyko ponoszenia ciężarów technicznych, np. niezawiniony przez pracownika przestój

  osobowe – związane z zatrudnieniem nieodpowiedniej osoby na dane...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres podmiotowy i przedmiotowy układów zbiorowych pracy

  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, uklad zbiorowy zawiera sie dla wszystkich pracownikow zatrudnionych przez pracodawcow, ktorzy zawarli uklad, chyba ze strony w ukladzie postanowia inaczej.

  Zakres podmiotowy ukladu zbiorowego moze isc w dwoch kierunkach:

  1.Moze on, a w niektorych przypadkach musi, wylaczyc spod...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /1 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka stosunku pracy

  Prawny stosunek pracy powstaje na zasadzie swobodnego, dobrowonego, jego zawarcia, niezaleznie od formy w jakiej zawarcie to nastepuje, wola jego zawarcia moze byc wyrazona w sposob wyrazny lub dorozumiany / przez przyjecie nominacji, aktu powalania, dopuszczenie do pracy/.

  Prawny stosunek pracy, niezaleznie od...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Melchior99999 Dodano /25.11.2011 Znaków /1 912

  praca w formacie txt

Do góry