Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  CO NAZYWAMY ŹRÓDŁEM PRAWA I JAKIE ŹRÓDŁA POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄ W POLSCE

  Pojęcie źródeł prawa

  Źródłem prawa jest sformalizowany akt władzy państwowej zawierający przepisy prawne.

  Prawem jest tylko taka wola państwa, która przejawia się w wymaganej formie i odpowiednim trybie.

  Źródłami powszechnie obowiązującego prawa polskiego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /10 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO NAZYWAMY WYKŁADNIĄ PRAWA I JAK SIĘ ONA DZIELI

  Pojęcie wykładni prawa

  W procesie stosowania prawa przez organy wymiaru sprawiedliwości i organy administracyjne, a także w wielu sytuacjach – w jakich znajdują się obywatele korzystający z przepisów- dochodzi nie jednokrotnie do wątpliwości, co do znaczenie takiego lub innego przepisu. Wykładnia prawa...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /4 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO NAZYWAMY STOSUNKIEM PRAWNYM I JAKIE ZAWIERA ELEMENTY

  Człowiek w swoim powszechnym dniu wiele razy styka się z ludźmi, a także instytucjami, przedsiębiorstwami. Dochodzi do powstawania więzi zwanych stosunkami społecznymi. Stosunki społeczne są bardzo zróżnicowane. Występują w nich stosunki krótkotrwałe i trwające długo. Jedne stosunki społeczne...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /2 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE ELEMENTY SKŁADAJĄ SIĘ NA NORMĘ PRAWNĄ

  Norma prawna jest elementarną cząstką prawa, toteż jej definicja jest zbliżona do definicji prawa.

  Norma prawna to wynikająca z przepisów reguła postępowania wydana lub usankcjonowana przez pastwo, zagwarantowana przymusem państwowym.

  Normę prawną charakteryzuje się następującymi cechami:

  - ma...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNICE POMIĘDZY ŚWIADOMOŚCIĄ PRAWNĄ A PRAWORZĄDNOŚCIĄ

  Świadomość prawna nie oznacza jedynie znajomość przepisów i instytucji prawnych przez społeczeństwo, choć ta jest bardzo pożądana i decyduje w poważnym stopniu o kulturze prawnej społeczeństwa.

  Świadomość Prawna to ocena obowiązującego prawa przez społeczeństwo i postulaty dotyczące zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /4 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNICE POMIĘDZY NORMĄ MORALNĄ A NORMĄ PRAWNĄ

  Norma praw to wynikająca z przepisów prawa reguła postępowania wydana lub usankcjonowana przez państwo, zagwarantowana przymusem państwowym.

  Norma moralna pozwala ocenić wzajemne zachowanie się ludzi, zachowanie się wobec społeczeństwa, wobec państwa, a także postępowanie wobec przyrody.

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ

  Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną:

  1. okoliczności wyłączające winę:

  niepoczytalność jest to określony stan psychiczny człowieka polegający na tym że nie rozpoznaje on znaczenia swoich czynów lub nie może kierować swoim postępowaniem. Przyczyną nie poczytalności może...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /4 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO ROZUMIEMY PRZEZ WINĘ W PRAWIE KARNYM I JAKIE SĄ JEJ ELEMENTY

  Na ogół przez winę rozumie się określony psychicznie stosunek sprawcy do popełnionego czynu.

  Zależnie od stopnia świadomości i natężenia złej woli, prawo karne odróżnia winę.

  umyślna występuje 2 dwóch przypadkach:

  zamiar bezpośredni zachodzi gdy sprawca chce popełnić czyn...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAK ROZUMIAŁ PAŃSTWO MONTESKIUSZ

  W myśl teorii Monteskiusza państwo powstało w wyniku umowy społecznej zawartej przez ludzi w celu ochrony ich interesów bezpieczeństwa i wolności. Wolność i inne dobra były jednak zawsze albo ograniczone lub odbierane ludziom. Niezbędne jest znalezienie prawdziwej gwarancji wolności.

  Zdaniem...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO NAZYWAMY ZWIĄZKIEM PRZYCZYNOWYM

  Mówiąc o związku przyczynowym w prawie karnym mamy na myśli związek zachodzący między działaniem sprawcy a skutkiem przestępnym, wywołanym przez działanie występuje jedynie przy przestępstwach materialnych.

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /228

  praca w formacie txt

Do góry