Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Aspekt formalny państwa prawnego

  Istnieją trzy zasady państwa prawnego:

  aspekt formalny

  instytucjonalny

  materialny

  Na aspekt formalny państwa składa się kilka elementów i zasad:

  musi istnieć system prawny uporządkowany hierarchicznie, dobry jakościowo, jednakowo spójny, publicznie opublikowany z...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada państwa demokratycznego

  Zasada państwa demokratycznego ma tradycje starożytne : demo = władza ludzi. Demokracja polega na tym, że suwerenem jest naród, czyli zbiorowość wszystkich obywateli.

  Stanowi, że RP jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Idea demokratycznego...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada państwa republikańskiego

  Zasadę republikańską można rozumieć w aspekcie formalnym i w aspekcie materialnym.

  W aspekcie formalnym – oznacza ona rezultat pewnego procesu historycznego, kiedy przeciwstawiano rzecz publiczną republikę – monarchii, jako pewnemu dobru rodów arystokratycznych, arystokratycznych, a monarchię...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i Ministrów w systemie źródeł prawa

  Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty.

  Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchwały rady Ministrów w systemie źródeł prawa

  Konstytucji - uchwały Rady Ministrów oraz Zarządzenia prezesa RM mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty.

  Zarządzenia i uchwały obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe wspomnianym organom państwa. Mogą być wydawane...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozporządzenia i zarządzenia prezydenta RP w systemie źródeł prawa

  Do źródeł prawa powszechnie obowiązującego poza ; Konstytucją, ustawami, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i rozporządzeniami – należą również :

  rozporządzenia Prezydenta RP z mocą ustawy , które może on wydać w okresie stanu wojennego jeżeli Sejm nie może zebrać się na...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozporządzenia w systemie źródeł praw, warunki ich wydawania i wejścia w życie

  Zgodnie z źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP są : konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

  Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpośrednia stosowalność umów międzynarodowych

  Stanowi, że Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ja prawa międzynarodowego.

  Stanowi, że ratyfikowana umowa międzynarodowa po jej ogłoszeniu w DZ. U. RP stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba, że jej stosowanie jest uzależnione od wydania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowy międzynarodowe w systemie źródeł prawa

  Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są zgodnie z art. 87 Konstytucji obok Konstytucji : ustawy i rozporządzenia ratyfikowane umowy międzynarodowe.

  Wchodzą one w życie za zgodą parlamentu. Powstają w wyniku rokowań prowadzonych przez rząd z przedstawicielami obcych państw, ale które do...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawa o systemie źródeł prawa i warunki jej wejścia w życie

  Ustawa – jest normatywnym aktem prawnym, wydawanym przez organ władzy zwierzchniej w państwie. W hierarchii aktów prawnych zajmuje ona miejsce o jeden stopień niższe niż konstytucja.

  Zgodnie a art. ust. 1 źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej są : Konstytucja, ustawy...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 531

  praca w formacie txt

Do góry