Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  FUNKCJA PRAWODAWCZA SEJMU

  Związana jest z pojęciem trybu ustawodawczego, tzn.: zespołu procedur mających na celu doprowadzenie do powstania ustawy. Składa się z 5 etapów, szczegółowo określonych przez konstytucję :

  1 -inicjatywa ustawodawcza

  2 -prace nad projektem ustawy w Sejmie ( III czytania)

  3 -prace w Senacie oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA USTROJODAWCZA SEJMU RP

  ART. 235 - określa podstawy ustroju w państwie - uchwala konstytucje

  - zmiana konstytucji

  a), inicjatywa ustawodawcza w sprawie zmiany konstytucji

  * 1\5 ustawowej liczby posłów

  * Senat

  * Prezydent RP

  b).zmiana konstytucji w drodze ustawy uchwalonej przez Sejm a potem przez 60 dni przez Senat (w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYCJA PRAWNO - USTROJOWA SEJMU RP

  - Parlament jest dwuizbowy - Sejm + Senat

  - Sejm jest równorzędnym z Senatem organem ustawodawczym (równorzędnym ustrojowo bo ma więcej kompetencji)

  - Incompatibilitas mandatu posła i senatora a także z innymi organami np.: RPO. Prezes NIK- u itp.

  - zakaz pracy w biurach np.: RPO, TK itp. to wszystko wynika...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTRUKCJA IMMUNITETU DEPUTOWANEGO

  IMMUNITET- to szeroko rozumiana ochrona prawna i socjalna (immunitas: uwolnienie od obciążeń ) Może być: - Materialny wymiar ( immunitet nieodpowiedzialny )- polega na uchyleniu odpowiedzialności ( art., 105 ) Poseł lub Senator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za działania wynikające z...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTRUKCJA MANDATU PRZEDSTAWICIELSKIEGO

  Dwa modele mandatu:

  1) MANDAT WOLNY – wg zasady, że deputowany jest reprezentantem całego narodu, a nie swoich wyborców

  Zasady:

  - deputowany nic może być prawnie związana wolą swoich wyborców

  - nie może zdawać sprawy swoim wyborcom ze swojej działalności

  - nie ponosi odpowiedzialności politycznej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STATUS PRAWNY POSŁA I SENATORA

  Status formalny określony został

  * konkretną ustawą ( 9.V.1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora- Dz. U. nr: 73 póz. 350 ).

  * regulaminami Sejmu i Senatu

  * ordynacjami wyborczymi

  Status materialny ( w sensie zupełności regulacji ) wszystkie normy dotyczące bezpośrednio i pośrednio pozycji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /2 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINANSOWANIE WYBORÓW

  Finansowanie wyborów jest uregulowane ordynacją wyborczą. Podstawowe źródło finansowania to budżet państwa, który opłaca: wydatki związane z zadaniami wyborczymi komisji i biur wyborczych, wydatki związane z zadaniami wyborczymi adm. rządowej i samorządowej, nieodpłatne audycje radiowe i TV. Wydatki...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAMPANIA WYBORCZA

  Jest to w potocznym języku akcja zmierzająca do określonego celu, zespół działań objętych jakimś wspólnym celem i jednym okresem, jej celem jest propagowanie przez dany komitet wyborczy jego programu, kandydatów oraz agitowanie za ich wyborem. Kampania wyborcza jest określona czasem - od dnia ogłoszenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UZUPEŁNIENIE SKŁADU SEJMU I SENATU

  Gdy wygasa mandat posła: Marszałek Sejmu postanawia o wstąpieniu na jego miejsce kolejnego kandydata z tej samej listy w/g najwyższej liczby głosów. Jeżeli obsadzenie mandatu do końca byłoby niemożliwe z powodu braku kandydatów to mandat do końca nie obsadzony.

  Ale w przypadku wygaśnięcia mandatu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZESŁANKI WYGAŚNIĘCIA MANDATU POSŁA I SENATORA

  Warunkiem uzyskania mandatu jest ważność wyborów. Status posła lub senatora otrzymuje się z chwilą wyboru. PKW wydaje zaświadczenie wybranym o wyborze ( deklaratoryjny charakter ). Mandat wygasa:

  - Sad Najwyższy stwierdza nieważność wyborów

  - odmowa złożenia ślubowania ( posła lub senatora )

  - w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /823

  praca w formacie txt

Do góry