Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Co rozumiemy przez formę popełnienia przestępstwa?

  Dwie podstawowe formy popełnienia przestępstwa:

  formy stadialne

  przygotowanie

  usiłowanie

  formy zjawiskowe

  sprawstwo

  współsprawstwo

  sprawstwo kierownicze

  sprawstwo polecające

  podżeganie

  pomocnictwo

  Formy stadialne - stanowią rozszerzenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się umyślność, a czym nieumyślność czynu zabronionego?

  Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie; występek można popełnić także nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi.

  Umyślność - sprowadza się do zamiaru popełnienia czynu zabronionego.

  Pojęcie zamiaru obejmuje:

  zamiar bezpośredni (dolus directus) - obejmuje swym zakresem wypadki gdzie sprawca...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów znamiona podmiotowe czynu zabronionego

  KK dzieli przestępstwa na:

  umyślne

  nieumyślne

  Umyślność - sprowadza się do zamiaru popełnienia czynu zabronionego.

  Pojęcie zamiaru obejmuje:

  zamiar bezpośredni (dolus directus) - obejmuje swym zakresem wypadki gdzie sprawca chce i popełnia czyn zabroniony [KK - "w...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw najważniejsze teorie związku przyczynowego w prawie karnym?

  Związek przyczynowy jest takim związkiem, w którym jedno zjawisko – przyczyna, jest warunkiem powstania drugiego – skutku. Pojęcie związku przyczynowego wiąże się nierozerwalnie z pojęciem skutku w ten sposób, że jednym z warunków odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe jest istnienie związku...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /4 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są warunki odpowiedzialności przy zaniechaniu?

  Zaniechanie - przestępstwo polegające na niepodjęciu przez sprawcę działania, do którego był zobowiązany lub na spowodowaniu określonego skutku przez niepodjęcie takiego działania.

  Podmiotem przestępstwa zaniechania może być tylko ten, na którym ciążył prawny obowiązek działania, które zostało...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co charakteryzują znamiona strony przedmiotowej przestępstwa?

  Czyn - zabronione zachowanie się jest najważniejszym elementem strony przedmiotowej przestępstwa. To zachowanie człowieka może polegać na działaniu lub zaniechaniu.

  Działanie - podjęcie określonych czynności przełamując normy zakazu.

  Zaniechanie - powstrzymanie się przez podmiot...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest przedmiot ochrony (zamachu) i jakie występują w związku z tym podziały?

  Przestępstwo jako czyn społecznie szkodliwy godzi w istotne dla społeczeństwa, chronione prawem karnym dobra. Dobra te to np.: zdrowie, życie, własność, wolność, bezpieczeństwo na drogach itd. Te wartości stanowią przedmiot przestępstwa.

  Dwie strony pojęcia przedmiotu przestępstwa:

  patrząc...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak kształtuje się odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych?

  W kręgu przestępstw indywidualnych największe znaczenie mają przestępstwa funkcjonariuszy publicznych.

  Trzy grupy funkcjonariuszy publicznych:

  I grupa:

  prezydent

  posłowie

  senatorowie i radni

  sędziowie

  ławnicy

  prokuratorzy

  notariusze i komornicy zawodowi

  II...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak kształtują się warunki odpowiedzialności nieletnich i młodocianych?

  Nieletni:

  osoby do lat 18 wobec których stosuje się środki wychowawcze w związku z ich demoralizacja,

  osoby miedzy 13 a 17 rokiem życia , wobec których toczy się postępowanie o czyny karalne wypełniające znamiona przestępstw lub niektórych wykroczeń,

  osoby wobec których wykonuje się...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /3 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto może być podmiotem przestępstwa?

  Podmiotem przestępstwa (sprawcą) może być tylko osoba fizyczna, która w chwili popełnienia czynu osiągnęła już wiek odpowiedzialności (17 lat) i jest poczytalna. To znaczy, że znajduje się w takim stanie psychicznym, w którym jest zdolna do rozumienia przedsiębranego czynu i kierowania swym...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011 Znaków /3 312

  praca w formacie txt

Do góry