Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Prawo do wypoczynku, urlop

  Prawo do codziennego, tygodniowego i corocznego wypoczynku, ponieważ każdy organizm wymaga wypoczynku. Wymiar wypoczynku zależy od warunki pracy pracownika i stażu pracy.

  Normatywnie określone są:

  - dzienny i tygodniowy wymiar czasu pracy,

  - liczba dodatkowych dni wolnych od pracy,

  - wymiar corocznego...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pakiet gwarancji pracowniczych (pakiet socjalny)

  Pakiet gwarancji pracowniczych nazywany inaczej pakietem socjalnym jest związany z procesem przekształceń własnościowych i przeobrażeń organizacyjno prawnych zakładów pracy. Przedmiotem są szczególne interesy zbiorowe pracowników, szeroko rozumiane prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Partnerem...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulamin pracy

  Regulamin ten ustala organizacje i porządek w procesie pracy oraz prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy z tym związane. Pracodawca, który zatrudnia, co najmniej 5 pracowników ma obowiązek wydania regulaminu pracy. Jest to akt normatywny, subsydiarny. Regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucja strajku - istota strajku

  Strajk nie jest etapem sporu. Jest konfliktowym sposobem rozstrzygnięć sporu. Strajk polega na zbiorowym, całkowitym powstrzymywaniu się pracowników od ,wykonywania pracy, w celu rozwiązania sporu zbiorowego. Organizacja strajku nie jest prawem zakładowej organizacji związkowej, natomiast udział w strajku...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /2 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spory zbiorowe

  Jedną z bardziej istotnych kwestii zbiorowego prawa pracy, która dotyczy grupowych praw i interesów pracowników są spory zbiorowe. Jest sporem miedzy pracownikiem a pracodawca (pracodawcami), a przedmiotem takiego sporu mogą być:

  1) warunki pracy i płacy,

  2) świadczenia socjalne,

  3) prawa i wolności...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /4 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problematyka związkowa (uprawnienia, płaszczyzna)

  Uprawnienia organizacji związkowej w tworzeniu prawa pracy są podstawowymi, zasadniczymi uprawnieniami każdego związku zawodowego. W związku z tym są one najważniejszym podmiotem w zakładzie pracy. Na tej płaszczyźnie związek zawodowy wypracowuje i stanowi prawo zakładowe wspólnie z pracodawcą, a...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedawnienie roszczeń

  Wyróżniamy trzy kategorie roszczeń:

  a) roszczenia związane z bytem stosunku pracy o charakterze bezwzględnym, które obowiązują sad do jego uwzględnienia w każdym przypadku bez względu na okoliczności danej sprawy np. tymczasowo aresztowany, któremu stosunek pracy wygasł po upływie trzech miesięcy a...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Droga sądowa - Sąd pracy

  W sprawach z zakresu prawa pracy obowiązują dwie zasady postępowania:

  - zasada szybkości rozpatrywania sporów,

  - zasada uprzywilejowania pracownika.

  Sad ma obowiązek prowadzić spór pracowniczy w taki sposób, aby jego rozstrzygniecie, a termin rozprawy powinien byc wyznaczony, aby od daty zakonczenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /3 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie pojednawcze

  Komisje pojednawcze mogą być powoływane bądź przy zakładach pracy, bądź przy sadach. Celem działania komisji pojednawczych jest polubowne załatwienie sporu. Jeżeli w wyniku postępowania zawarta zostanie ugoda, a zakład pracy jej dobrowolności nie wykona, ugoda taka po stwierdzeniu przez sad jej...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roszczenia pracownicze - rodzaje

  Wyróżniamy trzy kategorie roszczeń pracownika:

  1.Roszczenie związane z bytem stosunku pracy. Występują dwa rodzaje roszczeń o nawiązaniu umowy:

  - o charakterze bezwzględnym, które zobowiązuje sąd do jego uwzględnienia w każdym przypadku bez względu na okoliczności danej sprawy.

  - o charakterze...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 579

  praca w formacie txt

Do góry