Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  PODATKI I OPŁATY LOKALNE

  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych określa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku od posiadania psów oraz opłatach lokalnych: targowej, miejscowej i administracyjnej.

  Rozróżnia się :

  A) Opłatę targową - pobiera się...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATEK MAJĄTKOWY

  Wymierzane od wartości majątku ( podatek od spadków i darowizn, od nieruchomości )

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /92

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATEK PRZYCHODOWO - DOCHODOWY

  Zaliczmy świadczenia których przedmiot nie jest jednoznacznie określony przez ustawodawcę W konstrukcji można się doszukać elementów charakterystycznych dla podatków dochodowych przychodowych a nawet majątkowych zaliczamy podatek rolny leśny i od nieruchomości.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATKI KONSUMPCYJNE

  Są wyróżniane ze względu na przedmiot opodatkowania którym jest opodatkowanie towarów i usług w danym czasie i miejscu za luksusowe. Spełniają funkcjię fiskalne (dostarczją znacznych dochodów budżetowych) i pozafiskalne (kształtują strukturę konsumpcji). Występują w różnych formach prawnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATKI DOCHODOWE

  Pobierane od dochodu osiąganego przez podmioty gospodarcze i obywateli. Na wysokość podatku mają wpływ koszty uzyskania przychodu.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATKI PRZYCHODOWE

  PODATKI PRZYCHODOWE - są to te, które są pobierane od przychodów osiąganych przez obywatela i podmiot gospodarczy. Na wysokość podatku nie ma wpływu koszt uzyskania przychodu.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATKI OSOBOWE I RZECZOWE

  Podatek osobisty charakteryzuje się tym, iż na pierwszym planie znajduje się osoba płatnika. Klasycznym przykładem tego podatku jest podatek dochodowy, a w dużej mierze również podatek majątkowy.

  Podatek rzeczowy cechuje to, że uwaga ustawodawcy koncentruje się na przedmiocie opodatkowania (rzeczy)...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE PODATKU

  Podatek - to uregulowane prawem podstawowe świadczenie pieniężne na rzecz państwa. Ma ono charakter powszechny, przymusowy, nieodpłatny i bezzwrotny.

  Powszechność - świadczenia podatkowego oznacza, że obowiązek jego płacenia dotyczy wszystkich grup podmiotów wskazanych przez prawo.  

  Przymusowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA DOCHODÓW PUBLICZNYCH

  Kryterium ekonomiczne:

  1) dochody publiczne powstałe w wyniku pierwotnego podziału dochodu narodowego i powstałe w wyniku wtórnego podziału dochodu narodowego  

  2) z punktu widzenia rachunkowego – rzeczywiste i rozliczeniowe Ze względu na sposób wyrażenia i realizacji dochody publiczne mają mają ch...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNICE MIĘDZY DOCHODAMI PUBLICZNYMI I PRYWATNYMI

  1) różnica miedzy metodami ich powstawania

  2) trybem wymiaru poboru i egzekucji

  3)odp za wypełnienie zobowiązań

  4)przeznaczeniem i wykorzystywaniem

  5)planowaniem gromadzeniem wydatkowaniem kontrolą

  Dochodami publicznymi są świadczenia pieniężne ustanowione przez organy władzy publicznej...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /764

  praca w formacie txt

Do góry