Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE DOTYCZĄCE BUDŻETU PAŃSTWA I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

  BUDŻET PAŃSTWA ( art. 61 ) jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, sądów i trybunałów, administracji rządowej.

  BUDŻETEM nazywamy plan dochodów i wydatków sektora publicznego lub jego wyodrębnionej części. Jest on podstawą...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /2 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA

  Sprawozdawczość budżetowa-> Analize wykonania budżetu państwa i opinię w przedmiocie absolutorium NIK sporzadza na podstawie sprawozdania z wykonania ustawy budzetowej a także na podstawie dokonanaych corocznie kontroli wykonania budzetu panstwa Minister Finansów obowiązany jest przedstawic sejmowi...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTROLA BUDŻETOWA

  Wyróżniamy kontrole parlamentarną sprawowaną bezpośrednio przez organy sektora publicznego które uchylają plany finansowe przy wykorzystaniu wyspecjalizowanych organów (Sejm i NIK) Kontrola administracyjna realizowana przez Ministra Finansów a także podległe mu służby kontrolne urzędów kontroli...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIANY BUDŻETU W TOKU JEGO WYKONYWANIA

  Powody mogą mieć charakter obiektywny->Są efektem realizacji założeń systemowych wynikających z przyjętych rozwiązań prawnych np.:wiąże się z obowiązkiem podziału nadwyżki budżetowej.

  >

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU

  Zas budżetowe->określają pewne swoiste cechy struktury budżetu lub sposobu jego działania , które pozwalają należycie realizować cele gospodarki budżetowej ( prof. Harasimowicz ).

  Zasady -> to postulaty nauki pod adresem ustawodawstwa i praktyki dotyczące prawidłowej organizacji i funkcjonowania...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /2 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU

  To instytucja prawna polegająca na ustawowym przekazaniu uprawnień do bardziej szczegółowego podziału dochodów i wydatków w budżecie już po jego uchwaleniu według obowiązujących podziałek klasyfikacji budżetowej nie uwzględnionych w ustawie budżetowej.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REZERWY BUDŻETOWE

  - rezerwy celowe ( nie mogą przekraczać 5% budżetu )

  - rezerwy ogólne ( nie mogą przekraczać 0,2% budżetu )

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROWIZORIUM BUDŻETOWE

  Określa ustawa która zawiera w wyjątkowych przypadkach dochody i wydatki państwa w okresie krótszym niż rok stosujmy tu przepisy o projekcie ustawy budżetowej.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTER PRAWNY USTAWY BUDŻETOWEJ

  Szczególny charakter związany jest z tym że zawarte w niej normy prawa mają w znacznej części charakter konkretny i indywidualny a ich obowiązywanie jest ograniczone do odcinka czasu określonego rokiem budżetowym.

  Mamy rowie szczególny tryb postępowania ustawodawczego związany z konstytucyjnym...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA PREZYDENTA W PROCESIE KONTROLI BUDŻETU PAŃSTWA

  Prezydent podpisuje w ciągu 7 dni ustawę budżetową albo ustawę o porozumieniu budżetowym przedstawianą przez Marszałka Sejmu. Prezydent może zwrócić się do Trybunał Konstytucyjnego w sprawie zgodności z konstytucją ustawy budżetowej albo ustawy o prowizorium budżetowym przed jej podpisaniem...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /436

  praca w formacie txt

Do góry