Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie konstytucjonalizmu i jego podział

  Konstytucjonalizm – definicja konstytucjonalizmu sprawia badaczom nie lada problem. Istnieje kilka jej koncepcji. Można jednak z całą pewnością stwierdzić, że na konstytucjonalizm składają się 3 elementy:

  element aksjologiczny – całokształt poglądów dotyczących ustroju państwowego; element...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych

  Podstawą opodatkowania jest dochód pomniejszony o ustawo zakreślone wydatki. Dochód ten to różnica miedzy przychodem a kosztami uzyskania przychodu. Przychodem są w szczególności otrzymane wartości pieniężne w tym różne wartości otrzymanych nieodpłatnie świadczeń. (art. 12)

  Do przychodów nie zalicza...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot w podatku dochodowym od osób prawnych

  Zakres podmiotowy obejmuje osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej np. zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych. W tym podatku występują specyficzne podmioty np. holdingi, zespoły spółek z o.o. spełniające określone warunki. W podatku tym...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczone i nieograniczone obowiązki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych

  Nieograniczony obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, które maja miejsce zamieszkania na terenie kraju. Nieograniczony obowiązek podatkowy polega na tym iż podatkiem objęta jest całość dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów w kraju czy zagranicą.

  Ograniczony obowiązek...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszty uzyskania przychody w podatku dochodowym od osób fizycznych

  Kosztami uzyskania przychodu z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesienie w celu osiągnięcia przychodu. Ustawodawca wylicza jednak w sposób enumeratywny wydatki, których nie uważa za koszty uzyskania przychodu np. wydatki na nabycie gruntów, środków trwałych, na przebudowę modernizację środków...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych

  Przedmiotem opodatkowania są różne stany faktyczne i prawne, dzięki którym podatnik osiąga dochód, dochody te płyną z określonych przez ustawodawcę źródeł przychodów. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z różnych źródeł, przychody kumuluje się (kumulacja przedmiotowa).

  Źródłami dochodów...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych

  Zakres podmiotowy.

  Zakresem podmiotowym tego podatku objęto osoby fizyczne. Podatnicy i podlegają ograniczonemu i nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

  Nieograniczony obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, które maja miejsce zamieszkania na terenie kraju. Nieograniczony obowiązek podatkowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów podatek akcyzowy

  Zakres podmiotowy podatku akcyzowego obejmuje:

  osoby prawne,

  jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,

  osoby fizyczne.

  Jeżeli podmioty te mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w kraju stają się podatnikami tego podatku, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /2 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega zasada potrącalności w podatku od towarów i usług oraz wyjątki od niej

  Podatek od towarów i usług zbudowany jest na zasadzie potrącalności, polega to na tym, iż podatnik ma prawo do obniżenia kwoty należnego podatku, a więc tego, który musi odprowadzić do budżetu o kwotę naliczonego podatku tkwiącego w cenie nabytych towarów i usług związanych ze sprzedażą...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług

  Podstawą opodatkowania zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym jest obrót. Obrotem jest, co do zasady kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę podatku należnego, czyli vatu.

  Obrotem jest również kwota zaliczek pomniejszona o kwotę należnego podatku. (obrót netto)

  Podstawą...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /880

  praca w formacie txt

Do góry