Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Rola aktu urodzenia

   

  Treść aktu urodzenia wskazuje na pochodzenie od konkretnej osoby, określa kto jest domniemaną matką dziecka, ponieważ ze względu na osiągnięcia medycyny może dojść do zapłodnienia bez obcowania cielesnego. O fakcie urodzenia się dziecka ma obowiązek w ciągu 14 dni...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo i powinowactwo

   

  Pokrewieństwo. Jest faktem biologicznym. Krewnymi są osoby pochodzące od wspólnego przodka. Wyróżnia się linie i stopnie pokrewieństwa.

  Krewnymi w linii prostej są osoby pochodzące jedna od drugiej, tj. dziadkowie- rodzice- dzieci- wnuki. W ramach krewnych w linii prostej wyróżnia się krewnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /2 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina - pojęcie, skład i funkcje

   

  RODZINA- najstarsza grupa społeczna, występująca we wszystkich etapach rozwoju społeczeństwa i we wszystkich formacjach. Jest naturalnym i niezastąpionym elementem struktury społecznej, nazywanej często podstawowa komórką społeczną. Jest ona naturalnym środowiskiem narodzin i rozwoju człowieka.

  W...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /1 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady prawa rodzinnego

   

  Polskie prawo rodzinne opiera się na humanistycznych i demokratycznych przesłankach życia społecznego. Na tej podstawie formułuje się tzw. podstawowe zasady prawa rodzinnego.

  1) zasada szczególnej ochrony rodziny. W KRO ma ona na względzie m.in. zachowanie małżeństwa zawartego mimo przeszkody wieku...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /1 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia Gospodarcza i Walutowa – charakterystyka ogólna

   

  Podstawą prawną funkcjonowania UGiP. Są przepisy zawarte w TWE w brzmieniu ustalonym Traktatem z Maastricht. Ogólna definicja UGiP. Zawarta jest w art.14 TWE. Zgodnie z tą definicją realizacja UGiP. Obejmuje dwa obszary działań państwa członkowskich i Wspólnoty:

  prowadzenie polityki gospodarczej...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012 Znaków /2 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarga na bezczynność – podstawy skargi i podmioty legitymowane do jej wniesienia

   

  Skarga na bezczynność przewidziana w art. 232 TWE ma na celu stwierdzenie nielegalności bezczynności RUE, KE lub PE. W razie uznania jej za zasadną, instytucja, przeciwko której została ona skierowana jest zobowiązana do podjęcia w rozsądnym terminie środków wskazanych przez ETS lub SPI. Skarga na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012 Znaków /2 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy nieważności aktu prawa wspólnotowego

   

  Do podstaw nieważności należy zaliczyć:

  brak kompetencji instytucji do wydania danego aktu

  naruszenie istotnego wymogu proceduralnego

  naruszenie norm traktatowych lun innych przepisów dotyczących ich stosowania

  treść zaskarżonego aktu jest nielegalna

  instytucja nadużyła...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmioty uprzywilejowane w postępowaniu przed sądami wspólnotowymi

   

  Podmiotami uprzywilejowanymi są: PE, RUE, KE i państwa członkowskie. Mogą wnieść skargę przeciwko każdemu aktowi prawnemu, niezależnie od tego czy ma on charakter generalny czy indywidualny i czy został do nich skierowany czy nie.

  Podmioty uprzywilejowane nie muszą wykazać interesu prawnego do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmioty nieuprzywilejowane w postępowaniu przed sądami wspólnotowymi

   

  Podmiotami nieuprzywilejowanymi są osoby fizyczne i prawne, zgodnie z art.230 TWE mogą wnieść skargę o stwierdzenie nieważności jedynie tych decyzji, których są adresatami lub decyzji, które mimo iż mają formę rozporządzenia lub dyrektywy bądź są adresowane do innych podmiotów, dotyczą ich...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności aktu prawa wspólnotowego

   

  Skarga o unieważnienie ma na celu uchylenie aktu wydanego przez instytucję wspólnotową. Należy ją wnieść w terminie 2 miesięcy od daty publikacji kwestionowanego aktu lub zawiadomienia o nim powoda bądź od daty, kiedy ten ostatni powziął wiadomość.

  akty przyjęte wspólnie przez PE i...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012 Znaków /3 414

  praca w formacie txt

Do góry