Prawo rodzinne i opiekuńcze /111 prac/

 • Ocena brak

  Rola aktu urodzenia

   

  Treść aktu urodzenia wskazuje na pochodzenie od konkretnej osoby, określa kto jest domniemaną matką dziecka, ponieważ ze względu na osiągnięcia medycyny może dojść do zapłodnienia bez obcowania cielesnego. O fakcie urodzenia się dziecka ma obowiązek w ciągu 14 dni...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrewieństwo i powinowactwo

   

  Pokrewieństwo. Jest faktem biologicznym. Krewnymi są osoby pochodzące od wspólnego przodka. Wyróżnia się linie i stopnie pokrewieństwa.

  Krewnymi w linii prostej są osoby pochodzące jedna od drugiej, tj. dziadkowie- rodzice- dzieci- wnuki. W ramach krewnych w linii prostej wyróżnia się krewnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /2 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina - pojęcie, skład i funkcje

   

  RODZINA- najstarsza grupa społeczna, występująca we wszystkich etapach rozwoju społeczeństwa i we wszystkich formacjach. Jest naturalnym i niezastąpionym elementem struktury społecznej, nazywanej często podstawowa komórką społeczną. Jest ona naturalnym środowiskiem narodzin i rozwoju człowieka.

  W...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /1 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady prawa rodzinnego

   

  Polskie prawo rodzinne opiera się na humanistycznych i demokratycznych przesłankach życia społecznego. Na tej podstawie formułuje się tzw. podstawowe zasady prawa rodzinnego.

  1) zasada szczególnej ochrony rodziny. W KRO ma ona na względzie m.in. zachowanie małżeństwa zawartego mimo przeszkody wieku...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /1 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje przysposobienia

  1. Przysposobienie pełne: pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym powstaje taki sam stosunek jak między rodzicami i dziećmi. Wskutek tej adopcji wygasa władza rodzicielska rodziców, a przysposobiony staje się także członkiem rodziny przysposabiającego (następuje zerwanie więzi z naturalną...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki przysposobienia

  Przysposobić można tylko:

  - osobę małoletnią (wymaganie małoletniości powinno zostać spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie),

  - dla jej dobra.

  Przysposobić może tylko:

  - osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych posiadająca kwalifikacje osobiste uzasadniające...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść władzy rodzicielskiej

  W tym zakresie polecam treść art. 92-112 kro (tytuł oddziału władza rodzicielska – liczne zmiany w czerwcu 2009 r.).

  Władza rodzicielska to przede wszystkim wielość obowiązków rodziców względem dziecka. Ich uprawnienia względem dziecka są w pewnym sensie wtórnym składnikiem tej władzy. Władza...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustalenie ojcostwa małżeńskiego

  Domniemanie ojcostwa odnosi się do ustalenia ojcostwa dziecka, które urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo w pewnym okresie po jego ustania lub unieważnieniu.

  Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określ zakres i podmioty obowiązku alimentacyjnego

  Obowiązek alimentacyjny i odpowiadające mu roszczenia alimentacyjne dotyczą dostarczania przez osoby określone w ustawie środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania (art. 128 kro).

  Źródłem obowiązku alimentacyjnego są w zasadzie stosunki rodzinne (pokrewieństwo, przysposobienie...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unieważnienie małżeństwa

  Zawarcie małżeństwa z uchybieniami prawnymi mogą stanowić podstawę do unieważnienia małżeństwa.

  Te uchybienia to:

  1. wystąpienie tzw. przeszkód małżeńskich (pyt. 5),

  2. wady składanych przez nupturientów oświadczeń woli (art. 15),

  3. wady pełnomocnictwa do zawarcia małżeństwa (art...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 556

  praca w formacie txt

Do góry