Prawo pracy /346 prac/

 • Ocena brak

  Telepraca

  Powinna służyć przestawieniu formuły porządkowo – dyscyplinującej stosunku pracy na formułę wynikową. Jest ona jedną z 2 form (obok pracy chałupniczej) pracy domowej mającą międzynarodowy charakter i zasięg. Nie jest ona rozumiana jednoznacznie. Wspólną cechą różnych definicji jest to, że...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca tymczasowa

  Jest formą chwilowego zatrudnienia. Polska zalegalizowała tą formę odpowiednia ustawą z 2003 roku. Jednak zakłada ona krótki okres dozwolonej p.t. na rzecz jednego pracodawcy użytkownika – w okresie 36 kolejnych miesięcy łączny okres wykonywania p.t. nie może przekroczyć 12 m-cy i zakaz ponownego...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe formy zatrudnienia

  Nowoczesne formy zatrudnienia można rozumieć a) szeroko i b) wąsko

  a) odnoszą się do wszelkich form zatrudnienia, które są odmienne od modelu typowego (tj. od pracy w ramach pracowniczego stosunku zatrudnienia, a więc świadczonej pod kierownictwem , w pełnym wymiarze czasu pracy przez 5 dni w tygodniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /2 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Swoboda zawierania umów

  Praca może być świadczona na podstawie umów należących do różnych gałęzi prawa. Swoboda wykonywania pracy w ramach pracowniczego zobowiązania (umowa o pracę, spółdzielcza, mianowanie, wybór, powołanie) lub zobowiązania cywilnoprawnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakty menedżerskie) jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie europejskich rad zakładowych

  Europejskie rady zakładowe to pracowniczy organ przedstawicielski, który umożliwia pracownikom uczestniczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Europejskie rady zakładowe to narzędzie stworzone dla pracowników, które ma pomóc im w kontaktach z pracodawcą. Podstawą prawną tworzenia europejskich rad...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /3 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem zwolnienia grupowego w europejskim prawie pracy

  Właściwym aktem w tej sprawie jest Dyrektywa 1998/59/WE z 20 lipca 1998 roku w sprawie ujednolicenia prawodawstwa państw członkowskich dotyczącego zwolnień zbiorowych. W myśl tegoż aktu zwolnienia grupowe oznaczają zwolnienia dokonywane przez pracodawcę z jednego lub wielu ilości powodów nie związanych...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona pracownika w związku ze zmianą pracodawcy (transfer przedsiębiorstwa) w europejskim prawie pracy

  Właściwym aktem w tej sprawie jest Dyrektywa 2001/21/WE z dnia 12 marca 2001 w sprawie zbliżania ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów. Dyrektywa ta powstała na bazie...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /2 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozumienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w europejskim prawie pracy

  Podstawowe reguły powszechnej ochrony pracy określa Dyrektywa nr 391 z dnia 12 czerwca 1989 r. (zwana też ramową z racji wagi omawianej problematyki). Nakazuje ona prowadzenie działań wspierających poprawę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Wskazuje też ogólne zasady...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozumienie i zakres ochrony macierzyństwa w europejskim prawie pracy

  Aktem prawnym określającym kwestię ochrony macierzyństwa jest dyrektywa nr 85 z 19 października 1992 w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno urodziły i pracownic karmiących piersią (1992/85/WE)...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /2 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka urlopu wypoczynkowego w europejskim prawie pracy

  Na podstawie punktu 8 Powszechnej Karty Podstawowych Praw Pracowniczych zamieszczono zalecenie, że każdemu pracownikowi pracującemu w krajach Wspólnoty Europejskiej przysługuje coroczny płatny urlop wypoczynkowy. Długość okresu wypoczynku powinna być stopniowo ujednolicania zgodnie z istniejącymi...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /1 983

  praca w formacie txt

Do góry