Prawo pracy /346 prac/

 • Ocena brak

  Instrumenty prawnej ochrony pracownika w prawie pracy

  Uważana jako jedno z podstawowych praw człowieka i jest deklarowana w wielu aktach prawa międzynarodowego- Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Pakt praw Gospodarczych, Społecznych i kulturalnych.

  O wolności do pracy mówi art.65 ust. 1 Konstytucji i art. 10 ust. 1 Kodeksu pracy. Mówią one o tzw. Wolności...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /1 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deferencjacja prawa pracy a dyskryminacja w stosunkach pracy

  Dyferencjacja - oznacza zróżnicowanie praw i obowiązków pracowniczych ze względu na warunki wykonywania pracy oraz pewnych właściwości dotyczących osoby pracownika. Zmierza do polepszenia sytuacji osoby znajdującej się w obiektywnie gorszym położeniu jako pracownik ( kobieta, młodociany), albo jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy prawne jednostronnie bezwzględnie obowiązujące

  Stanowią formę pośrednią pomiędzy normami bezwzględnie a względnie wiążącymi. Jest to kategoria norm, które wyznaczają minimalny zakres ochrony interesów jednej strony i dlatego zastosowanie tej normy może być uchylone lub ograniczone przez strony tylko wtedy, gdy postanowienia umowy są korzystniejsze...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki pracy a stosunki tzw. służbowe

  Stosunek pracy jest zobowiązaniem, którego treścią jest świadczenie przez pracownika pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę- w zamian za wynagrodzenie.

  W pojęciu stosunku pracy mieszczą się stosunki wynikające z umowy o...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalność zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej

  Maja najczęściej charakter norm programowych; nie wskazują wprost na sposób postępowania ich adresatów, lecz określają cale, jaki ma być osiągnięty; to właśnie rożni je od zwykłych norm prawnych.

  Nie stanowią podstawy indywidualnych rozstrzygnięć w sprawach ze stosunku pracy.

  Nie są źródłem...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca jako przedmiot stosunków zobowiązaniowych

  Stosunek pracy jest zobowiązaniem, którego treścią jest świadczenie przez pracownika pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym prze pracodawcę w zamian za wynagrodzenie.

  Cechy charakterystyczne:

  -Charakter zobowiązaniowy - za zobowiązanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa pracy - przedmiot

  Wyróżniamy następujące źródła prawa pracy:

  - Konstytucja RP,

  - Ustawa zwykła,

  - Umowy międzynarodowe,

  - Rozporządzenia,

  - Akty prawa miejscowego,

  - Wewnątrz zakładowe źródła prawa (układy zbiorowe, porozumienia) i różnego rodzaju regulaminy określające prawa i obowiązki stron stosunku...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrudnienie młodocianych

  Młodocianym w rozumieniu KP jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła lat 18. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

  - ukończyli, co najmniej szkole podst.

  - przedstawia świadectwo lekarskie stwierdzające, ze praca...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje prawa pracy

  1. Funkcja organizacyjna- organizuje życie w procesie pracy.

  2. Funkcja kształtująca postawy pracownicze- wykonywana jest za pomocą dwóch instytucji:

  a. pozytywnego oddziaływania, np. nagrody,

  b. środki negatywnego oddziaływania na postawy pracownicze, np. sankcje, kary, .

  3. Funkcja promocyjna-...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ zbiorowy pracy

  Układ zbiorowy jest swoistym Kodeksem Pracy dla pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy bądź kilku pracodawców. Odgrywa niejednokrotnie ważniejsza role od obowiązującego innych pracowników w kraju Kodeksu Pracy. Zakładowy układ zbiorowy może, bowiem wprowadzać i w tym tkwi jego siła "regulacje...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /6 185

  praca w formacie txt

Do góry