Prawo pracy /346 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych

  Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych jest obowiązkiem...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przerwy w pracy

  Przewidziano dwa rodzaje przerwy w pracy. Są to: 1. przerwa obowiązkowa, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, wliczana do czasu pracy, trwająca 15 minut; 2. przerwa fakultatywna(jedna), nie podlegająca wliczeniu do czasu pracy, nie przekraczająca 60 minut, przeznaczona na spożycie...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalność stosowania przerywanego czasu pracy

  System przerywanego czasu pracy stanowi wyjątek od zasady liczenia w sposób ciągły godzin pracy, składających się na obowiązującą pracownika normę czasu pracy. Przerywany czas pracy może być wprowadzony, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jego organizacją. Może być stosowany tylko według...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System równoważnego czasu pracy

  System równoważnego czasu pracy stwarza możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy ponad normę 8-godzinną w zasadzie nie więcej niż 12 godzin na dobę, w ramach przeciętnej 40-godzinnej tygodniowej normy, w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy. Wprowadzenie tego systemu czasu pracy może...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalność zastosowania indywidualnego rozkładu czasu pracy

  Rozkład czasu pracy obejmuje określenie dni pracy pracowników, godzin rozpoczęcia i kończenia pracy, przerw w pracy i w przypadku pracy zmianowej - trybu przesuwania poszczególnych zmian. Taki rozkład który ma zwykle charakter zakładowy obowiązuje wszystkich pracowników. Można jednak ustalić dla pracownika...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres zastosowania skróconego czasu pracy

  Stosowanie skróconych norm czasu pracy jest motywowane warunkami pracy lub ze względów dotyczących osoby pracownika (np. młodociani). Skrócone normy czasu pracy dotyczą:

  a) pracowników niepełnosprawnych, czas pracy pracownika niepełnosprawnego zaliczanego do znacznego lub umiarkowanego stopnia...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas odpoczynku pracownika

  Wykorzystanie czasu pracy w ramach obowiązujących norm, systemów i rozkładów czasu pracy wiąże się z koniecznością zapewnienia pracownikowi prawa do odpoczynku dobowego lub tygodniowego.

  Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo, do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku i również w każdym...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowa dobowa i tygodniowa norma czasu pracy

  Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym - co do zasady - czterech miesięcy.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozostawanie do dyspozycji pracodawcy jako warunek dopełnienia obowiązku przestrzegania czasu pracy

  W piśmiennictwie przyjmuje się że pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy, jeżeli:

  - jest obecny w miejscu wykonywania pracy,

  - jest w stanie psychofizycznym umożliwiającym mu wykonywanie pracy,

  - przejawia zamiar wykonywania pracy.

  Te 3 przesłanki muszą być spełnione łącznie.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas pracy a czas faktycznego wykonywania pracy

  Norma czasu pracy to maksymalna, ustalona w przepisach prawa pracy liczba godzin pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy. Wyróżniamy dobową i okresową normę czasu pracy.

  Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /384

  praca w formacie txt

Do góry