Prawo międzynarodowe /130 prac/

 • Ocena brak

  Zawieszenie stosowania umowy międzynarodowej

  1) zawieszenie stosowania zwalnia strony umowy z obowiązku wypełnienia jej postanowień we wzajemnych stosunkach w okresie zawieszenia. Nie wpływa na stosunki prawne ustanowione przez umowę między stronami.

  2) zawieszenie spowodowane może być: naruszeniem umowy przez kontrahenta, niemożności jej wykonania...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres terytorialny obowiązywania umowy międzynarodowej

  Art. 26 KW - na całym terytorium chyba że umowa stanowi inaczej. czasem wyraźnie zlokalizowane, np. tworzące strefę zdemilitaryzowaną; klauzula kolonialna (klauzula terytoriów zależnych) na jej mocy umowa zawarta przez państwo kolonialne obowiązywała tylko na terytorium metropolii, a rozciągnięcie jej...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres czasowy obowiązywania umowy międzynarodowej

  Obowiązuje zasada, że prawo nie działa wstecz. Wyrażona została w art.28 konwencji wiedeńskiej. umowa zawarta później uchyla moc obowiązującą umowy zawartej wcześniej, dot. tego samego przedmiotu, lecz jest to jedynie domniemanie, nie trzeba się do niej bezwzględnie stosować. obowiązywanie Umowy M.-...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wejście w życie umowy międzynarodowej

  O czasie wejścia w życie umowy decydują jej postanowienia tzn. umowa sama określa moment swego wejścia w życie. W praktyce państw wykształciły się pewne typowe rozwiązania w tym zakresie. Umowy nie wymagające ratyfikacji lub zatwierdzenia najczęściej wchodzą w życie z chwilą podpisania lub w...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzwyczajna zmiana okoliczności i jej wpływ na obowiązywanie umowy międzynarodowej

  - ma wpływ na uznanie umowy za nieważną

  - art. 62 KW mówi o tym, iż zmiana tych okoliczności musi być znaczna, państwa nie przewidziały zmian tych okoliczności, powstały radykalne zmiany dotyczące wykonywania umowy oraz dawne okoliczności miały wpływ na zawiązanie się w ogóle państw tą umową

  -...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygaśnięcie umowy z przyczyn przez nią nie przewidzianych (umowa międzynarodowa)

  a) uchylenie za zgodną wolą stron – może być dokonane w każdym czasie i bez żadnego uzasadnienia. Uchylenie może mieć formą zarówno osobnego aktu (-ów) jak i klauzuli uchylającej w nowej umowie między tymi samymi kontrahentami, regulującej ten sam obszar stosunków

  b) utrata podmiotowości przez jedną...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygaśnięcie umowy z przyczyn przez nią przewidzianych

  Najczęściej spotykanymi przyczynami wygaśnięcia umowy przewidzianymi przez nią są:

  - upływ czasu na który została zawarta

  - spełnienie warunku rozwiązującego

  - wypowiedzenie umowy - Wypowiedzenie umowy jednej ze stron z umowy dwustronnej to umowa wygasa.

  Odmiennie wygląda umowa przy umowach...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieważność umowy międzynarodowej

  Przyczyny nieważności umowy międzynarodowej:

  - przymus: przymus zastosowany wobec państwa w celu wymuszenia zgody na umowę powoduje to, iż umowa taka jest nieważna. Mowa jest o tym w Konwencji Wiedeńskiej w art. 2 par. 4.

  - błąd: błąd jest przyczyną nieważności umowy jeśli dotyczy faktów lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ratyfikacja umowy międzynarodowej

  Ratyfikacja oznacza zatwierdzenie umowy przez szefa państwa, przy czym w odniesieniu do ważniejszych umów zgoda wymagana jest także od parlamentu.

  Ratyfikacje w Polsce, zgodnie z art. 133 Konstytucji, dokonywane są przez Prezydenta RP, który ma także prawo do wypowiadania umów. Przed ratyfikowaniem umowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa umowy międzynarodowej

  - tytuł umowy (np. traktat przymierza)

  - inwokacja, czyli wezwanie do Boga

  - intytulacja – wyszczególnienie monarchów zawierających umowę wraz z ich tytułami

  - arenga – przyczyny, które skłoniły do zawarcia umowy

  - narracja – opis czynności i wydarzeń, które spowodowały wszczęcie rokowań, wyznaczenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /734

  praca w formacie txt

Do góry