Prawo międzynarodowe /130 prac/

 • Ocena brak

  Hierarchia norm w prawie międzynarodowym

  Niektóre normy prawa międzynarodowego są powszechnie uznane przez społeczność międzynarodową za normy o znaczeniu szczególnym.

  Normy peremptoryjne (normy imperatywne, ius cogens) mają charakter bezwzględnie obowiązujący dlatego, że odzwierciedlają wartości szczególnie istotne dla całej...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje norm w prawie międzynarodowym

  W prawie międzynarodowym mamy do czynienia z normami powszechnie obowiązującymi (ius cogens), normami prawa międzynarodowego umownego oraz normami prawa międzynarodowego zwyczajowego. W prawie międzynarodowym znajdziemy także informację dotyczące norm prawa regionalnego.

  Normy powszechnie obowiązujące...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego

  - normy prawa międzynarodowego publicznego mają w większości charakter względnie obowiązujący (umowa pomiędzy państwami), natomiast istnieje grupa norm, które mają charakter powszechnie obowiązujący, a normy względnie obowiązuje nie mogą być z nimi sprzeczne

  - brak centralnego ustawodawcy – to...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja prawa międzynarodowego

  Prawo międzynarodowe jest to zespół norm regulujących wzajemne stosunki pomiędzy suwerennymi państwami ale także pomiędzy niesuwerennymi podmiotami, które mają prawo (zdolność) do działania na arenie międzynarodowej.

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE A UNIA EUROPEJSKA (organy, cele, zasady)

  W latach 50 – tych i 60 – tych integracja i współpraca wielostronna w Europie realizowana była przede wszystkim w dziedzinie gospodarczej. Świadczy o tym powołanie trzech wspólnot, organziacji, odpowiedzialnych przede wszystkim za rozwój gospodarki:

  Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS)...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /3 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA WOLNOŚCI MÓRZ

  Sytuację prawna morza pełnego określa zasada wolności mórz. Wolność mórz obowiązuje w całej swojej treści jedynie na morzu pełnym jakkolwiek znajduje odbicie również w sytuacji prawnej morza terytorialnego, jako prawo nieszkodliwego przepływu. Zasada wolności mórz podlega ograniczeniom w czasie wojny...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "PIRACTWO MORSKIE"

  Piractwo, czyli rozbójnictwo morskie, które było niegdyś plagą mórz i oceanów, uważane jest za zbrodnię prawa narodów. Każde państwo może zatrzymać statek piracki, schwytać pirata, ukarać go według swego prawa wewnętrznego lub wydać go władzy ojczystej. W stosunku do statku pirackiego (który może...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZEGÓLNA POZYCJA OBSZARÓW PODBIEGUNOWYCH

  Arktyką nazywamy obszary położone wokół bieguna północnego. Obszary te to przeważnie zamarznięte oraz pokryte lodami pływającymi morza i nieliczne wyspy. Teoria sektorów stosowana do obszarów arktycznych polega na ty, że państwo, którego terytorium przylega do obszarów arktycznych, rości sobie prawo do...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZYNARODOWA OCHRONA ŚRODOWISKA

  W ramach międzynarodowej ochrony środowiska powstały instytucje międzynarodowe, zaczęło się kształtować prawo w tym zakresie, podjęto różne formy działalności ekonomicznej, społecznej i politycznej. Rozwiązania instytucjonalne:

  Program Środowiskowy NZ (UNEP) – upowszechnia nowoczesne...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA I PRAWO WOJENNE

  Wojna w sensie prawnym oznacza zerwanie między państwami obrotu pokojowego (stosunków pokojowych) i przejście do stosunków wojennych, które charakteryzują się walką zbrojną i aktami wrogimi skierowanymi przeciwko drugiemu państwu.

  Stan wojny nie jest równoznaczny z walką zbrojną, czyli działaniami...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 749

  praca w formacie txt

Do góry