Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  KATALOG ŹRÓDEŁ PRAWA W/G KONSTYTUCJI

  Źródła prawa są to akty normatywne (o różnej randze normatywnej). Art. 87

  • konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty normatywne prawa miejscowego

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TREŚĆ I ZNACZENIE WSTĘPU DO KONSTYTUCJI

  Nie wszystkie konstytucje posiadają wstęp. Wstęp = preambuła = arenga- ma charakter normatywny, nie zawsze ma charakter prawny.

  Zwykle preambuły nie są artykułowane, mają charakter opisowy, deklaracyjny, zawierają niekiedy twierdzenia historyczne, często wskazują cele państwa, a także proklamują...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSÓB UCHWALANIA l ZMIANY KONSTYTUCJI

  Konstytucja- może być nadana, narzucona (okrojona) przez suwerena np.: przez monarchę (1814-Karta Konstytucyjna Ludwika XVIII)

  - może być uchwalona (przez organ kolegialny uchwalający). Parlament lub konstytuantę (zatwierdzony przez referendum ludowe, zwykle ok. 5UU i)ś. ludzi ma prawo inicjatywy...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TREŚĆ KONSTYTUCJI

  Normy:

  b), organizacyjne,

  c), proceduralne,

  d) programowe.

  Materia konstytucyjna:

  a), władztwo państwowe i zasady jego sprawowania,

  b), stosunki własnościowe,

  c), status prawny jednostki.

  d), organizacja aparatu państwowego

  e), zagadnienia zewnątrz państwowe,

  f), zmiana konstytucji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJA PISANA A KONSTYTUCJA - RZECZYWISTA

  Konstytucja rzeczywista odzwierciedla faktyczny układ sił politycznych, społecznych w państwie.

  >

  ( W Wlk. Brytanii- brak konstytucji pisanej, są tylko normy zwyczajowe, zarządzanie oparte jest na wieloletniej praktyce postępowania i lider partii tworzy rząd ).

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENEZA KONSTYTUCJI PISANEJ

  Fizyczny: rozwój produkcji, potrzeba walki o prawa polityczne, zniesienie poddaństwa chłopów. Także postulat konstytucji pisanej, który utwierdzał postulat zapisania podziału władzy Monteskiusz ( 1689 -1755 ) najwybitniejszy teoretyk monarchii konstytucyjnej „Państwo powstało na skutek umowy społecznej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE KONSTYTUCJI

  Termin „constiluere" ustanawiać, urządzać. Konstytucja w tym ujęciu oznaczałaby sposób urządzania państwa. Pojecie materialne- konstytucja może być objaśniana Jako całokształt norm prawnych regulujących ustrój państwa.

  Konstytucja- ustawa zasadnicza, a wice akt normatywny, którego cechy pozwalają...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki wprowadzenia stanów nadzwyczajnych

  Wprowadzenie stanu nadzwyczajnego zmienia układ kompetencji organów państwowych. Zmiana polega na wzmocnieniu organów wykonawczych.

  Jeżeli w czasie stanu wojennego wystąpi konieczność obrony, wtedy kieruje nią Prezydent z Radą Ministrów, co polega na:

  -postanawianiu na wniosek Rady Ministrów o przejściu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /2 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje stanów nadzwyczajnych

  Stanu nadzwyczajny- to odejście od stałych konstytucyjnych form sprawowania władzy w wyniku zaistnienia szczególnej sytuacji w państwie lub stosunkach międzynarodowych. Wprowadzenie stanu ma 2 skutki:

  -powoduje skupienie władzy w rękach egzekutywy

  -prowadzi do zawieszenia praw i ograniczenia swobód...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres i procedura działania Rzecznika Praw Obywatelskich

  Podstawowym zadaniem rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka obywatela określonych w konstytucji oraz innych aktów normatywnych. Każdy ma prawo wystąpienia do rzecznika z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez władze publiczne. Zakres podmiotowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Maksym Dodano /23.12.2011 Znaków /3 695

  praca w formacie txt

Do góry