Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  Umowy międzynarodowe w systemie źródeł prawa

  Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są zgodnie z art. 87 Konstytucji obok Konstytucji : ustawy i rozporządzenia ratyfikowane umowy międzynarodowe.

  Wchodzą one w życie za zgodą parlamentu. Powstają w wyniku rokowań prowadzonych przez rząd z przedstawicielami obcych państw, ale które do...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawa o systemie źródeł prawa i warunki jej wejścia w życie

  Ustawa – jest normatywnym aktem prawnym, wydawanym przez organ władzy zwierzchniej w państwie. W hierarchii aktów prawnych zajmuje ona miejsce o jeden stopień niższe niż konstytucja.

  Zgodnie a art. ust. 1 źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej są : Konstytucja, ustawy...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpośrednia stosowalność Konstytucji RP z 1997 r.

  Konstytucja z 2 kwietnia wprowadziła nakaz bezpośredniego stosowania Konstytucji.

  Art. 8 ust. 2 stanowi, że przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio chyba, że Konstytucja stanowi inaczej. Bezpośrednia stosowalność konstytucji może odbywać się w sytuacji, gdy postawienia Konstytucji są...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura wewnętrzna Konstytucji i znaczenie wstępu do Konstytucji RP

  Każda Konstytucja ma wewnętrzną strukturę, która prowadzi do wewnętrznej hierarchii zasad i norm konstytucyjnych.

  Konstytucja RP składa się z 13 rozdziałów i zawartych w nich 243 artykułów.

  Najobszerniejsze są rozdziały poświęcone zasadom ustroju państwa (I rozdział art. 1-29), oraz wonnościom...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa na podstawie konstytucji RP z 1997 r.

  Zgodnie z postanowieniem źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP są :

  Konstytucja

  Ustawy

  Ratyfikowanie umowy międzynarodowe

  Rozporządzenia

  Konstytucja wyróżnia dwa rodzaje źródeł prawa :

  źródła prawa ppo3rzechnie obowiązującego – obowiązują na całym...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczególna moc prawa Konstytucji

  Szczególną moc Konstytucji polega na przyznaniu jej najwyższego miejsca w systemie prawa stanowionego. System ten jest zbudowany na zasadzie hierarchiczności poszczególnych typów aktów normatywnych. Ma to doniosłe skutki dla realizacji miedzy Konstytucją a pozostałymi typami aktów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczególna forma Konstytucji

  Szczególna forma Konstytucji polega m.in. na jej szczególnej nazwie – gdyż tylko ten akt określony jest mianem Konstytucji. Sprawą zasadniczą jest jednak specyficzny tryb powstawania i tryb zmiany.

  Nowe Konstytucje powstają zazwyczaj w szczególnym trybie. Najczęściej Konstytucja przygotowywana jest w ramach...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczególna treść Konstytucji

  Szczególną treść Konstytucji polega na zakresie regulowanych przez nią materii i na sposobie regulowania tych materii.

  Oznacza to zbudowanie treści konstytucji wokół trzech podstawowych zagadnień :

  1 - określenia ogólnych zasad ustroju państwowego,

  2 – określenia ustroju naczelnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 562

  praca w formacie txt

Do góry