Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  Koncepcje konstytucji

  Wyróżnia się następujące koncepcje konstytucji:

  Koncepcja konstytucyjnego państwa - to koncepcja konstytucyjnego społeczeństwa (nie reguluje aparatu władzy, lecz tylko społeczne podmioty władzy).

  Koncepcja konstytucji jako bilans - to koncepcja konstytucji jako program; w konstytucji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja konstytucji

  Przedmiotem interpretacji jest przepis. Wyróżnia się następujące zasady interpretacji:

  Zasada jedności konstytucji – podmiot dokonujący interpretacji nie powinien tego robić w oderwaniu od pozostałych przepisów.

  Normy konstytucyjne należy ze sobą harmonizować – wszystkie normy są...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski model kontroli konstytucyjności prawa

  Cechy:

  Powierzenie funkcji ochrony konstytucji jednemu, samodzielnemu (wyodrębnionemu z sądownictwa powszechnego i niezależnemu od legislatywy) organowi państwowemu, tzw. kontrola skoncentrowana. Jego podstawową kompetencją jest kontrola zgodności prawa z konstytucją, chociaż może rozstrzygać...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /2 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza instytucji judicial review

  Konstytucja USA milczała na ten temat. Instytucja ta wykształciła się na początku XIX wieku dzięki praktyce sądów amerykańskich, przejawiających znaczną konstytucyjna inwencję interpretacyjną. Tradycyjnie jako punkt kluczowy dla uznania konstytucyjnego charakteru instytucji judicial review uznaje się...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /13.12.2011 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amerykański model kontroli konstytucyjności prawa

  Cechy charakterystyczne dla tego typu kontroli to:

  Powierzenie jej sprawowania niezawisłym sądom. Kontrola ma charakter zdekoncentrowany, tzn. prawo jej sprawowania przysługuje każdemu sądowi powszechnemu w związku z rozpatrywaną przezeń sprawą.

  Uniwersalność kontroli w sensie przedmiotowym...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /12.12.2011 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola konstytucyjności prawa i jej rodzaje

  Instytucja kontroli konstytucyjności prawa polega na ocenie zgodności z ustawą zasadniczą norm prawnych oraz, ewentualnie, innych działań podejmowanych przez organy państwowe.

  Historycznie wykształciły się dwa systemy kontroli konstytucyjności prawa:

  Parlamentarny – odnosi się w zasadzie tylko do...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /12.12.2011 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwarancje konstytucji

  Przestrzeganie (i stosowanie) konstytucji jest obowiązkiem każdego organu władzy publicznej oraz każdego innego podmiotu. W praktyce jednak obowiązek nabiera realnego kształtu dopiero wówczas, gdy istnieją procedury gwarancyjne przestrzegania konstytucji przez wszystkich jej adresatów.

  Historycznie rzecz...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /12.12.2011 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosowanie konstytucji

  Będąc ustawą (aktem normatywnym), konstytucja musi być stosowana przez wszystkie organy władzy publicznej i inne podmioty, które są adresatami zawartych w niej norm i zasad. Stosowanie konstytucji polega nie tylko na zakazie podejmowania działań czy unormowań sprzecznych z konstytucją oraz na obowiązku...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /12.12.2011 Znaków /2 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść i charakter prawny wstępów do konstytucji

  Niektóre konstytucje np. USA, Francji czy Niemiec, rozpoczynają się od krótszych lub dłuższych wstępów tzw. preambuł, w innych krajach (np. Włochy) z tego zrezygnowano. Celem wstępu jest wskazanie historycznych i politycznych podstaw konstytucji, umieszczenie jej w tle tradycji ustrojowej danego państwa i...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /12.12.2011 Znaków /2 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systematyka konstytucji

  Systematyka konstytucji, to wewnętrzny układ jej treści, odpowiednie uporządkowanie jej postanowień według z góry przyjętych założeń klasyfikacji. Odgrywa ona istotną rolę w pojmowaniu i interpretowaniu postanowień konstytucyjnych. Sposób ich uszeregowania jest pomocny dla: wykładni konstytucji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Honorat Dodano /12.12.2011 Znaków /1 453

  praca w formacie txt

Do góry