Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka systemu kanclerskiego

  Stosowany w Niemczech.

  Szefem rządu jest kanclerz wyposażony w rozbudowane kompetencje, któremu podporządkowani są członkowie rządu. Zaufaniem rządu cieszy nie cały gabinet, a tylko jego szef, kanclerz.

  Decydujący udział w powoływaniu kanclerza ma Bundestag.

  Konstytucja ogranicza...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka systemu parlamentarnego

  Rząd powoływany przez głowę państwa musi cieszyć się poparciem parlamentu.

  Dualizm egzekutywy, gdzie obok głowy państwa funkcjonuje rząd z premierem na czele.

  Pozycję głowy państwa cechuje neutralność polityczna, gdyż organ ten nie odpowiada politycznie przed parlamentem (nie może...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki determinujące system organów państwowych

  Bezpośredni wpływ na budowę systemu organów państwowych mają zasady ustrojowe, na jakich oparto ustrój polityczny danego państwa. Można wskazywać bezpośredni wpływ następujących zasad ustroju politycznego na demokratyczny charakter systemu organów:

  suwerenności narodu – zwierzchnia władza narodu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie systemu organów państwowych i ich klasyfikacja

  System organów państwowych – całokształt cech określających budowę aparatu państwowego. Są to reguły określające jego budowę, formy organizacyjne organów państwowych i wzajemny ich stosunek do siebie. Są to regulacje, które musi zawierać każda konstytucja.

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie organu państwowego i ich klasyfikacja

  Organ państwa, to struktura polityczno – prawna powołana w celu realizacji władzy państwowej. Jest to część składowa aparatu państwowego, jego wyodrębniony element, różniący się od innych zakresem kompetencji, swoistą budową i trybem działania.

  Zakres kompetencji – zadania powierzone do realizacji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja prawnych sfer działania państwa

  W sensie przedmiotowym (funkcjonalnym) podział władz oznacza wydzielenie pewnych rodzajowo odmiennych kierunków (sfer) działania państwa takich jak: stanowienie prawa, wykonywanie prawa, rozstrzyganie sporów prawnych (zarówno wymierzanie sprawiedliwości, co stanowi domenę sądów, jak i kontrola przestrzegania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia pracownicze deputowanych

  prawo do diety parlamentarnej – obecnie wynoszą one 25 % uposażenia wypłacanego posłom zawodowym,

  prawo bezpłatnych przejazdów środkami transportu publicznego na terenie kraju,

  prawo do bezpłatnego otrzymywania dzienników urzędowych,

  prawo do korzystania z funduszu świadczeń...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immunitet deputowanego

  Immunitet stanowi jedną z najstarszych instytucji parlamentarnych. Rozumiany jako wykluczenie bądź ograniczenie odpowiedzialności deputowanego za naruszenia prawa, pełni dwie podstawowe funkcje:

  ochrony niezależności członków parlamentu i zagwarantowania im swobody wykonywania mandatu,

  ochrony...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /2 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa i obowiązki deputowanych

  Każdy deputowany ma prawo do immunitetu materialnego i formalnego, nietykalności osobistej (art. 105 ust. 5 K) oraz obowiązek zastosowania się do zasady niepołączalności (art. 103 K – w aspekcie formalnym; art. 107 K - w aspekcie materialnym).

  Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora określa szereg...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Status prawny deputowanego

  Status członków parlamentu jest wyznaczany na płaszczyźnie generalnej pozycją tego organu w aparacie państwowym i koncepcją stosunku przedstawicieli do wyborców, a na płaszczyźnie szczegółowej przez Konstytucję (art. 102-108) i realizujące ją ustawodawstwo zwykłe (np. ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /406

  praca w formacie txt

Do góry