Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  ROLA GRUP NACISKU W PROCESIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POLITYCZNEGO

  Grupy nacisku to takie organizacje, które dążą do realizacji swoich celów poprzez wpływanie na decyzje polityczne. Grupy interesu same nie dążą do zdobycia władzy jej utrzymania. Celem grup interesu jest takie oddziaływania na decydentów, aby uzyskać decyzje zgodne z ich interesami. Działalności grup...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW STRUKTUR SPOŁECZNEGO ZORGANIZOWANIA NA FUNKCJONOWANIE WYODRĘBNIONYCH OGNIW APARATU PAŃSTWOWEGO

  Nieomal do końca XIX w. aktywność polityczna była zastrzeżona dla ograniczonych elit społecznych. Dopiero wkroczenie na arenę polityczną szerokich mas społeczeństwa które nastąpiło dzięki upowszechnieniu oświaty i praw obywatelskich w tym praw wyborczych zrodziło potrzebę powołania do życia...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWNO - POLITYCZNE ZNACZENIE WYBORÓW POWSZECHNYCH

  W początkowym okresie rozwoju sytemu przedstawicielskiego ograniczenia w zakresie powszechności prawa wyborczego były tak daleko idące, że tylko niewielki odsetek dorosłych obywateli brał udział w wyborach.

  Cenzusowe prawo wyborcze istniało w XIX w., polegało na tym, że określone kategorie osób ze...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /2 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LISTY OGÓLNOPAŃSTWOWE

  Głosowanie: na numery list, drukiem urzędowym nie była lista lecz koperta – wyborca przychodził do lokalu z numerem listy i otrzymywał kopertę ostemplowaną do niej wkładał nr listy i wrzucał do urny wyborczej. Takie głosowanie w Polsce jest niemożliwe, bo istnieje instytucja głosu spersonalizowanego...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLAUZULA OGRANICZAJĄCA JEJ SKUTKI

  Zwana też klauzulami zaporowymi, wymyślili ją Niemcy w 1949r. Znaczna liczba państw ją stosuje, dot. to tych państw, które stosują system proporcjonalny. Polega ona na tym, że ustala się procentową normę, której zdobycie jest niezbędne dla udziałów w podziale mandatów. Chodzi o wyeliminowanie partii...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIESZANY SYSTEM WYBORCZY

  Jest to system, który współcześnie ma wyraźną tendencję do upowszechniania się, jest to droga odejścia od systemu proporcjonalnego. Wśród państw europejskich nie obserwuje się państw, które odchodzą od systemu większościowego do proporcjonalnego. Jednakże istnieją państwa, które odchodzą od...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIĘKSZOŚCIOWY SYSTEM WYBORCZY – JEGO ZALETY I WADY

  System ten preferuje partie o tzw. dłużej zdolności koalicyjnej, tzn. partie o słabo sprecyzowanym programie. W oparciu o wynik wyborów w I turze następuje porozumienie międzypartyjne odnośnie kumulacji głosów na określonych kandydatów. Tracą na tym partie pozbawione zdolności koalicyjnej, a więc partie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROPORCJONALNY SYSTEM WYBORCZY - JEGO ZALETY I WADY

  System proporcjonalny stwarza dużą możliwość manipulacji wyborczych, daje możliwość zabezpieczenia interesu. Bardzo często tworzy się tzw. lista ogólnopaństwowa, polegająca na tym, że wybiera się do wspólnej puli mandatów w parlamencie określoną liczbę mandatów i poleca się obsadzanie ich z list...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODSTAWOWE POSTACI SYSTEMÓW WYBORCZYCH

  Wyróżniamy 2 podstawowe systemy wyborcze: większościowy i proporcjonalny.

  System większościowy- jest w pewnych wariantach b. prosty. Może się łączyć z wielomandatowymi jak i jednomandatowymi okręgami wyborczymi. Najskuteczniejszy jest z jednomandatowym okręgiem. Wybranym zostaje kandydat, który...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /2 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SELEKCJA I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA REPREZENTANTÓW

  Współcześnie we wszystkich państwach partie zmonopolizowały proces reprezentacji w drodze wyborów. Kandydaci spoza partii mają niewielką szansę. Mieli oni szanse w II poł. XIX w. i w XX w. – był to okres cenzusów i okres masowych przekupstw. Wtedy to powstał termin „kiełbasa wyborcza”, który dziś...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Lucjusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 838

  praca w formacie txt

Do góry