Prawo gospodarcze /255 prac/

 • Ocena brak

  Klasyfikacja Przedsiębiorców

  W rozumieniu ustawy SDG Mikro-przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średnio w roku mniej niż 10 pracowników, oraz osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro. '

  W rozumieniu ustawy SDG...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie przedsiębiorcy w ustawodawstwie polskim

  Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przedsiębiorcą nie jest rolnik, agroturystyka.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie działalności gospodarczej

  Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa gospodarczego

  Kompleksowość prawa gospodarczego sprawia, że źródła prawa są różnorodne bardzo liczne.

  - konstytucja

  - ustawy zwykłe

  - umowy międzynarodowe ratyfikowane

  - rozporządzenia

  - źródła prawa miejscowego.

  W państwach członkowskich UE obowiązują dwa porządki prawne:

  1.źródła prawa UE

  2. Źródła...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja prawa gospodarczego

  Prawo gospodarcze - nie jest odrębną gałęzią prawa, nie mieści się w żadnej ze znanych klasyfikacji (prawo publiczne - prywatne).

  1. Jest to kompleksowa gałąź prawa posługująca się metodami charakterystycznymi zarówno dla prawa prywatnego (przepisy prawa prywatnego w szczególności przepisy prawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /650

  praca w formacie txt

Do góry