Prawo gospodarcze /255 prac/

 • Ocena brak

  Prawo działalności gospodarczej

  Działalność gospodarcza to działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa, oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych. Warunkiem jest aby była to działalność zarobkowa wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany, wyłączeniu podlega tzw. działalność wytwórcza w...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interwencjonizm państwa wobec gospodarki rynkowej

  Całokształt polityki gosp. państwa mający na celu wpływanie na rozwój gospodarki, głównie przeciwdziałanie kryzysom i przyspieszanie wzrostu gospodarczego.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protekcjonizm państwa

  Polityka państwa polegająca na ochronie produkcji i handlu krajowego przed konkurencją zagraniczną, głównie za pomocą ceł nakładanych na przewożone towary.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo Handlowe

  Gałąź prawa, w której w skład wchodzą normy o charakterze prywatno prawnym, regulujące ustrój i organizacje podm.gospod. oraz stosunki zobowiązaniowe zachodzące między tymi podmiotami, a osobami trzecimi w stosunkach gospodarczych. żródłem są kodeksy handlowe, pr.zwyczjowe. w Polsce kodeks handlowy z...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo Gospodarcze

  Prawo gospodarcze jak każde inne prawo reguluje pewne stosunki prawne. Prawo gospodarcze będzie się zajmowało regulacją stosunków prawnych, które powstają w przestrzeni pomiędzy państwem a podmiotem gospodarczym. Inaczej mówiąc, jest to sfera stosunków prawnych, która wypełnia przestrzeń pomiędzy...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pośrednictwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia

  1. Agent ubezpieczeniowy.

  Jest to podmiot upoważniony przez Zakład Ubezpieczeniowy do stałego zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz tego zakładu lub pośredniczenia przy zawieraniu umów. Agent ubezpieczeniowy powinien mieć zamieszkanie na terytorium RP, pełną zdolność do czynności prawnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa dostawy

  Dostawca zobowiązuje się wytworzenia rzeczy oznaczonych co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami lub periodycznie, zaś druga strona ma obowiązek odbioru rzeczy i zapłacenia ceny.

  Klauzulami dodatkowymi w umowie dostawy to klauzula dostarczenia przez odbiorcę materiału z którego ma być wytworzony...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spedycja

  Spedytor w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa zobowiązuje się za wynagrodzeniem do wysiania lub odbioru przesyłek albo do dokonywania innych usług związanych z ich przewozem. Spedytor sam może dokonać przewozu towarów i w takim zakresie ma prawa i obowiązki przewoźnika.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowy o przewozy towarowe

  Umowa przewozu - Przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. Elementy przedmiotowo istotne umowy przewozu to rzecz, trasa, wynagrodzenie przewoźnika. . .

  Dowodem zawarcia umowy mogą być listy przewozowe, kwity bagażowe...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje umów sprzedaży

  1. Sprzedaż na próbę: Powstaje w razie wątpliwości, zawierana pod warunkiem zawieszającym że kupujący uważa towar za dobry. Umowa sprzedaży na próbę powinna zawierać termin w którym kupujący ma złożyć stosowne oświadczenie woli.

  2. Sprzedaż z prawem pierwokupu: Polega na tym że jednej ze stron...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /609

  praca w formacie txt

Do góry