Prawo finansowe /628 prac/

 • Ocena brak

  ORGANY PODATKOWE

  Ordynacja podatkowa nie definiuje pojęcia organu podatkowego, a jedynie wymienia w art.13 podmioty, które do tej grupy można zaliczyć.

  W Polsce istnieją 2 piony organów podatkowych: państwowe i samorządowe, o bardzo zróżnicowanym statusie prawnym.

  Są wśród nich:

  organy finansowej administracji...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /6 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INKASENT

  Jest to podmiot obowiązany do pobrania od podatnika należności podatkowej oraz wpłacenia jej we właściwym terminie organowi podatkowemu. Nie ma on obowiązku obliczania wysokości należności.

  Jest podatnikiem w sensie formalnym, nie ponosi ciężaru ekonomicznego podatku. Nałożenie obowiązków...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /1 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁATNIK

  Art. 8 Ordynacji: jest to osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

  W przepisach prawa płatnicy pojawiają się przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /2 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATNIK

  Art. 7 Ordynacji; jest to osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw obowiązkowi podatkowemu. Ustawy mogą ustanawiać podatnikami też inne niż w/w podmioty. Jest to definicja otwarta, która w praktyce niczego nie definiuje.

  Def. K. Ostrowskiego:...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODATNICY, PŁATNICY I INKASENCI

  Są to specjalne kategorie służące technicznej realizacji wymiaru i zobowiązań podatkowych.

  Możemy wyróżnić te trzy kategorie, ponieważ zobowiązanie podatkowe może być realizowane na trzy różne sposoby.

  może to robić sam podatnik poprzez tzw. samowymiar zobowiązań podatkowych-...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE ULG I ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH

  Ulga może mieć charakter systemowy, inaczej materialny lub może mieć postać ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

  1.Ulga systemowa- tzn. ulga prawa materialnego, jest to takie zmniejszenie podatku które wynika z przepisów o konstrukcji podatku. Zmniejsza się elementy konstrukcyjne albo sam podatek...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /1 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ULGI I ZWOLNIENIA PODATKOWE

  Elementy konstrukcyjne podatku, które mogą, ale nie muszą występować w podatku.

  Zawarte są w przepisach regulujących konkretny podatek i mają charakter generalny.

  Ulgi są formą zmniejszania kwantytatywnych elementów konstrukcji podatku, czyli podstawy opodatkowania, bądź stawek podatkowych lub samej...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /2 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STAWKI PODATKOWE ZMIENNE

  Progresja: stawki rosną wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania; może mieć charakter globalny albo szczeblowy ( schodkowy); występuje z reguły w podatkach dochodowych; w polskim podatku od sadków i darowizn

  Degresja: stawki zmniejszają się wraz ze zmniejszeniem się podstawy opodatkowania (...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROGRESJA PODATKOWA I JEJ RODZAJE

  Jej istotą jest to, że wraz ze wzrostem podstawy obliczenia podatku rośnie wysokość stawek podatkowych, służących do obliczania wysokości świadczenia podatkowego. Przy jej zastosowaniu wielkość świadczenia podatkowego wzrasta wraz ze wzrostem podstawy obliczenia podatku, ale świadczenie podatkowe...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKALA PODATKOWA

  Jest to zbiór uporządkowanych stawek procentowych wzajemnie ze sobą i z podstawą opodatkowania powiązanych. Stawki te są powiązane z podstawą opodatkowania w taki sposób, że w stosunku do podstawy rosną lub maleją wg określonej proporcji.

  Dwie podstawowe skale: progresywna i regresywna.

  Budowa skali...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /544

  praca w formacie txt

Do góry