Prawo finansowe /628 prac/

 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOLIDARNA

  Odpowiedzialny za zobowiązanie podatkowe jest przede wszystkim podatnik, obok niego odpowiedzialność ponoszą też płatnik i inkasent; odpowiedzialność osób trzecich pozwala na egzekwowanie odpowiedzialności od osób innych niż tylko pierwotni dłużnicy. Przepisy o odpowiedzialności mają charakter...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /3 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTAWANIE, WYMIAR, REALIZACJA UPRAWNIEŃ ZE STRATY I ICH PRZEDAWNIENIE

  Strata-jeśli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą. Ujemny wynik finansowy z ekonomicznego pkt. widzenia.

  Możemy wyróżnić dwa momenty powstania:

  powstanie stosunku prawnego straty

  powstanie roszczenia podatnika ze straty

  W chwili powstania można...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /1 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFINICJA I RODZAJE ZWROTÓW ZOBOWIĄZAŃ

  W ordynacje znajdujemy bardzo zróżnicowane zastosowanie pojęcia zwrot np.;

  zwrot podatku

  zwrot nadpłaty

  zwrot oprocentowania

  zwrot nadpłaty z urzędu

  deklaracja w sprawie zwrotu

  korekta zwrotu podatku

  Pojęcie zwrotu ma różne zastosowanie. Odnosi się zarówno do zwrotu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPROCENTOWANIE NADPŁAT

  Art. 78 §1 ordynacji; zasadą jest oprocentowanie nadpłaty, wyjątki:

  nadpłaty niezwrócone w terminie, które powstały w skutek korekty pod nadzorem dokonanej w ramach czynności sprawdzających,

  nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCEDURA WYMIARU NADPŁATY, KTÓRA POWSTAŁA W WYNIKU ORZECZENIA TK

  Art. 74 ordynacji wskazuje procedurę wymiaru nadpłaty, jeżeli powstała ona w wyniku orzeczenia TK, a podatnik był zobowiązany do dokonania samo wymiaru przez złożenie deklaracji, dokonanie wpłaty albo został rozliczony przez płatnika.

  W tym przypadku przyczyną powstania nadpłaty jest pierwotne...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTĘPOWANIE W SPRAWIE STWIERDZENIA NADPŁATY

  Art. 75 ordynacji

  Jest to postępowanie wymiarowe, które wszczyna podatnik (płatnik, inkasent). Ma zastosowanie do zobowiązań, które objęte są deklaracjami samowymiarowymi oraz gdy jest ono realizowane za pośrednictwem płatnika lub inkasenta.

  Nie ma zastosowania do zobowiązań wymierzanych obligatoryjnie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCEDURY WYMIARU NADPŁATY

  Ujawnienie nadpłaty może nastąpić przez samowymiar lub wymiar przez wydanie decyzji.

  Samowymiar:

  Art. 73 §2- przez złożenie deklaracji lub zeznania przez podatników podatku dochodowego, akcyzowego oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa i przedsiębiorstwa państwowe.

  Art. 74- stanowi o samowymiarze...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTAWANIE NADPŁATY

  Termin ten może być używany w 3 różnych znaczeniach:

  w sensie faktycznym- czyli zaistnienie różnicy między kwotą zapłaty, a powinnością prawną podatnika na skutek dokonanej wpłaty

  jako powstanie stosunku prawnego nadpłaty- zaistnienie nadwyżki w stosunku do już istniejącego obowiązku...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADPŁATA A TZW. POWSTAWANIE ZOBOWIĄZAŃ Z MOCY PRAWA I Z MOCY DECYZJI

  Nadpłatę, próbuje się wtłoczyć w koncepcje powstawania zobowiązań z mocy prawa i z mocy decyzji. Jest to jednak podejście nieprawidłowe. Nadpłata dlatego jest nadpłatą i dlatego jest oprocentowana, że stanowi przewyżkę kwoty wpłaconej ponad obowiązujące prawo bądź w ogóle nie posiada podstawy...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTAWANIE, WYMIAR, ZWROT, I PRZEDAWNIENIE NADPŁATY

  Art. 72§1 ordynacji: za nadpłatę uważa się kwotę:

  nadpłaconego lub nienależenie zapłaconego podatku

  podatku pobranego przez płatnika nienależenie lub w wysokości większej od należnej

  zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub inkasenta, jeżeli w decyzji o odpowiedzialności...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /08.12.2011 Znaków /1 649

  praca w formacie txt

Do góry