Prawo finansowe /628 prac/

 • Ocena brak

  ZASADY BUDŻETOWE - Uprzedniość

  Zgodnie z tą zasadą budżet powinien być uchwalony przed rozpoczęciem roku budżetowego. Pobierania dochodów i dokonywania wydatków nie można zatrzymać 31 grudnia. Proces ten musi się toczyć, aby państwo mogło funkcjonować. Jeśli nie ma uchwalonej ustawy budżetowej rząd może funkcjonować bez...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY BUDŻETOWE - roczność

  Postulat ,aby budżet był uchwalony na rok, miał na celu umożliwić Parlamentowi kontrolę wykonywania budżetu przez rząd (wiąże się to bezpośrednio z cyklem zbiorów płodów rolnych czy też ze świętami narodowymi) .

  Budżet jest uchwalany na okres jednego roku budżetowego , po upływie którego...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /3 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY BUDŻETOWE - szczegółowości (specjalizacji)

  Postuluje aby budżet był ustalany/ uchwalany i wykonywany ze szczegółowym podziałem dochodów i wydatków, a nie tylko w ujęciu ogólnym. Realizacji tego postulatu służy w praktyce klasyfikacja budżetowa. Musi ona być przejrzysta i czytelna, by umożliwiała spełnienie podstawowych funkcji budżetu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /2 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY BUDŻETOWE - niefunduszowanie (jedność materialna)

  Postuluje aby budżet zorganizowany był na zasadzie jednej puli środków, której całość dochodów, przeznaczana jest na całość wydatków. Alternatywnym rozwiązaniem organizacji budżetu jest przeznaczanie konkretnych dochodów na konkretne wydatki; łączenie dochodów z wydatkami nazywa się funduszowaniem, a...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY BUDŻETOWE - jedność (zas. konsolidacji finansów publ.); jedność formalna

  W ujęciu formalnym oznacza ona postulat sporządzania budżetu w jednym dokumencie prawnym, odzwierciedlającym całość gospodarki budżetowej danego szczebla. Odstępstwem od tej zasady jest ustalanie kilku różnych budżetów.

  Przestrzeganie tej zasady:

  a) umożliwia łatwą orientację, czy budżet jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY BUDŻETOWE - powszechność (zupełność, budżetowanie brutto)

  Zasada ta jest postulatem, obejmuje ogół wydatków i dochodów państwa, czyli dochodów i wydatków publicznych, nie może być ona jednak w pełni zrealizowana, gdyż wyraża ją postulat aby wszystkie jednostki państwowe wchodziły do budżetu całością swoich dochodów i wydatków, tj. aby były budżetowane...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /2 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY BUDŻETOWE

  Są to postulaty nauki pod adresem ustawodawcy i praktyki budżetowej dotyczące prawidłowej organizacji i funkcjonowania gospodarki budżetowej w celu optymalnej realizacji jej zadań.

  Dotyczą istotnych zagadnień ogólnoustrojowych, spraw merytorycznych jak i formalnych, proceduralnych, a nawet technicznych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA, HISTORIA POWSTANIA BUDŻETU

  Ewolucję budżetu można podzielić na trzy etapy:

  zdobycie przez parlamenty prawa do stanowienia o dochodach podatkowych

  zdobycie uprawnień do rozstrzygania o rozmiarze wydatków publicznych

  określenie i umieszczenie w konstytucjach zasad statuujących

  Początkowo prawo budżetowe...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /3 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTER PRAWNY BUDŻETU

  Z budżetu wynikają reguły zachowania, które stanowią niepowtarzalne zespoły działań, wskazują jednorazowy sposób zachowania się i są adresowane do określonej liczby adresatów znanej z góry.

  Najczęściej stwierdza się, że budżet po stronie dochodów stanowi zbiór przewidywań, szacunek wpływów...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011 Znaków /5 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASTAW SKARBOWY (SZCZEGÓŁOWO)

  Jest to ograniczone prawo rzeczowe obciążające rzeczy ruchome i prawa zbywalne. Umożliwia on zaspokojenie wierzytelności uprawnionego z rzeczy (prawa) obciążonej w zasadzie bez względu na to, kto i na podstawie jakiego tytułu prawnego dysponuje rzeczą lub prawem (art. 306 KC)

  Przysługuje on Skarbowi...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011 Znaków /3 316

  praca w formacie txt

Do góry