Prawo finansowe /628 prac/

 • Ocena brak

  RODZAJE WEKSLI

  Weksel własny (suchy, prosty, sola) – jest to papier wartościowy sporządzony w formie ściśle przez prawo wekslowe określonej, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy zapłacenia określonej sumy pieniężnej we wskazanym miejscu i czasie. Oraz stwarzający bezwarunkową odpowiedzialność osób na nim...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /2 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Weksel – istota i elementy składowe

  Weksel to papier wartościowy w formie ściśle określonej przez prawo wekslowe charakteryzujący się tym, że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego podpisującego.

  Weksel wyraża zobowiązanie na mocy którego wystawca sam bezwarunkowo przyrzeka zapłatę oznaczonej...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje czeków

  Ze względu na formę zapłaty sumy czekowej przez bank - trasata:

  czeki gotówkowe (kasowe) – brak na nim klauzuli określającej formę zapłaty sumy czekowej. Bank upoważniony jest do wypłacenia sumy czekowej osobie przedstawiającej czek w pieniądzu gotówkowym. Na życzenie podawcy czek gotówkowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /4 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czek – istota i elementy składowe

  Czek – jest pisemnym poleceniem przeprowadzenia rozliczenia pieniężnego. Jest sformalizowanym upoważnieniem dla banku do zapłaty sumy czekowej oraz upoważnieniem dla posiadacza czeku do odbioru tej sumy. Jest też papierem wartościowym reprezentującym wierzytelność pieniężną, której wysokość i termin...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List zastawny

  Jest to papier inkorporujący wierzytelność pieniężną jak przysługuje legitymowanemu z tego papieru względem banku hipotecznego, będącego emitentem listów. Świadczenia z listu zastawnego dzielą się na świadczenia podstawowe, w postaci nominalnej listu, według której następuje jego wykup oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bankowe papiery wartościowe

  Są to papiery wartościowe, których emitentem może być instytucja bankowa i reprezentować mogą określoną wierzytelność pieniężną. Służą gromadzeniu przez bank środków pieniężnych w złotych lub innej walucie wymienialnej.

  Banki mogą emitować bankowe papiery wartościowe na warunkach...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tajemnica bankowa

  Istota tajemnicy bankowej:

  Istotnym przedmiotowo elementem umów bankowych i jednym z podstawowych obowiązków banku jest przestrzeganie obowiązku dyskrecji.

  Obowiązek ten spoczywa na banku, osobach w nim zatrudnionych oraz osobach, za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe. Określenie „osoby...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karta bankowa – charakter prawny, rodzaje

  Karta bankowa to karta identyfikacyjna wydawcę i uprawnionego posiadacza, uprawniająca do wypłaty gotówki i dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucje ustawową upoważnioną do udzielania kredytu, a także do dokonywania wypłaty gotówki i zapłaty z wykorzystaniem...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /2 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polecenie przelewu i zapłaty

  Bezgotówkowe rozliczenia pieniężne przeprowadza się przy użyciu papierowych lub elektronicznych nośników informacji, w tym również kart płatniczych.

  Polecenie przelewu - stanowi udzielona bankowi dyspozycje dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki prawne zgonu posiadacza rachunku bankowego

  Ustawodawca odstąpił natomiast od ograniczenia swobody posiadacza, polegającego na określeniu kręgu osób, które mogą być beneficjentami bankowego zapisu na wypadek śmierci.

  Bank ma obowiązek wypłacenia tych kwot takiej osobie w granicach, w jakich wydatki odpowiadają zwyczajom w środowisku zmarłego...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011 Znaków /1 044

  praca w formacie txt

Do góry