Prawo cywilne /189 prac/

 • Ocena brak

  Zasady współżycia społecznego – klauzule generalne

  Zasady współżycia społecznego powołuje art. 5 Kodeksu Cywilnego , który powiada, że czynność prawna nie może być sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i społeczno gospodarczym charakterem prawa. Zasady współżycia społecznego to kategoria, która pełni rolę uzupełniającą rozwiązania...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /1 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje norm występujące w prawie cywilnym

  W prawie cywilnym obowiązują dwa rodzaje norm:

  bezwzględnie obowiązujące, których wyrazem jest forma przedawnienia

  względnie obowiązujące świadczą o istocie prawa cywilnego , wyrażają intencje ustawodawców do swobodnego określenia ich praw i obowiązków

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa cywilnego

  Źródła prawa cywilnego:

  kodeks cywilny – podstawowe źródło prawa cywilnego .

  ustawy czyli akty pozakodeksowe takie jak: Międzynarodowe prawo prywatne , które reguluje kwestie z udziałem elementu cudzoziemskiego , Ustawa o prawie autorskim , Prawo wynalazcze , Prawo wekslowe i czekowe...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady prawa cywilnego

  Zasada prawa to pewna kategoria norm naczelnych, które wyróżniają się szczegółowością , doniosłością pełniąc na gruncie danej gałęzi rolę interpretacyjną , wskazując na stosowanie i preferencje w przypadku kolizji. Normy zasady są to normy , które określają na potrzeby wykładni pewne kryteria...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /2 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompleksowe dyscypliny

  Prawo cywilne obejmuje również w szczegółowym zakresie pewne dyscypliny, które zostały wyodrębnione przede wszystkim w oparciu o charakter instytucji które regulują .

  Dyscyplina kompleksowa ( to w przeciwieństwie do działów prawa cywilnego )to uregulowanie określonych jednorodnych instytucji, które...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systematyka prawa cywilnego

  Systematyka prawa cywilnego zawiera kodeks cywilny według działów – ksiąg:

  Część ogólna – reguluje ona instytucje wspólne dla całego prawa cywilnego podstawowe pojęcia, zasady;

  Prawo rzeczowe – określa szczegółowy sposób zasady korzystania z mienia;

  Zobowiązania – regulują zasady...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres prawa cywilnego

  W zakres prawa cywilnego wchodzi prawo pracy . Jest to gałąź , która wyodrębniła się z prawa cywilnego i dzisiaj w istniejącym stanie prawnym w kwestiach nieuregulowanych w prawie pracy stosuje się przepisy prawa cywilnego jak stanowi art. 300 kodeksu pracy „ w kwestiach nieuregulowanych w kodeksie pracy...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy charakterystyczne prawa cywilnego

  Cechy prawa cywilnego :

  Liberalizm – prawo to nie ingeruje w cudzą sferę prawa . Na gruncie prawa cywilnego brak prawnej kompetencji do jednostronnego kształtowania sytuacji prawnej innych podmiotów co występuje na gruncie prawa publicznego.

  Autonomiczność – oznacza ,że we wzajemnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo cywilne. Metoda regulacji

  Jest uznaną powszechnie i skodyfikowaną gałęzią prawa która wyróżnia się z pośród innych gałęzi przedmiotem regulacji , który obejmuje społeczne stosunki majątkowe i niemajątkowe z nimi związane.

  Stosunki majątkowe to wszelkiego rodzaju stosunki które są związane z jakimiś dobrami , z...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /853

  praca w formacie txt

Do góry