Prawo cywilne /189 prac/

 • Ocena brak

  Podmioty dokonujące interpretacji przepisów

  WYKŁADNIA AUTENTYCZNA – dokonuje organ, który ustanowił interpretowany przepis, wykładnia ta ma taką moc wiążącą jak zinterpretowany przepis oraz obowiązuje od chwili w wejście w życie przepisu

  WYKŁADNIA LEGALNA – dokonuje organ państwowy upoważniony do ustalania wykładni przepisów wiążącej inne...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analogia prawnicza

  Jest metodą wnioskowań prawniczych mających na celu ustalenie normy prawnej, dotyczącej stanu faktycznego dla którego brak jest podstawy prawnej kwalifikacji wśród norm. Zrekonstruowanych w trybie wykładni językowej funkcjonalnej i systemowej. Opiera się na założeniach racjonalności prawodawcy, który...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011 Znaków /1 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpretacja i stosowanie prawa cywilnego

  Interpretacja prawa jest procesem myślowym, polegającym na ustaleniu znaczenia przepisu to znaczy jaką normę lub normy wyrażają przepisy poddanej interpretacji. W szczególności ustalone zostaje:

  = adresaci norm

  = poszczególne elementy norm prawnych (hipoteza, dyspozycja, zapowiedź sankcji)

  = za pomocą...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011 Znaków /2 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przepis a norma prawna

  Przepis a norma prawna są utożsamiane, zakres znaczeniowy obu terminów nie pokrywa się.

  PRZEPIS PRAWNY – jest formą wyrażenia przez prawodawcę norm prawnych, stanowi jednostkę redakcyjną aktu normatywnego, sformułowany w postaci artykułu, paragrafu, ustępu, których części też są uznane za...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola orzecznictwa sądowego

  Orzecznictwo nie jest źródłem prawa. Orzecznictwo sądów i trybunałów nie ma mocy prawotwórczej, nie jest źródłem prawa, lecz wyznacza treść obowiązującego prawa poprzez wykładnię przepisów i prawnicze wnioskowanie.

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwyczaje, prawo zwyczajowe

  Przez zwyczaje rozumie się powszechnie stosowane w danym okresie środowisku i w danych stosunkach społecznych praktykę określonego postępowania. Są to pierwsze fakty społeczne, które jeżeli nie są ogólnie znane, ustala się w drodze normalnego postępowania dowodowego, szczególnie przez zeznania...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011 Znaków /1 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa kodeksu Cywilnego

  Uchwalony 24. Iv. 1964 r. Kodeks odpowiada systematyce pandektowej prawa cywilnego składa się z 4 ksiąg:

  Część ogólna

  Do części ogólnej odnoszą się przepisy wstępne status prawny osób fizycznych i prawnych, zdolność prawa i zdolność do czynności prawnych, całkowite i częściowe...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka źródeł prawa cywilnego

  Katalog źródeł prawa stanowionego (akty prawne powszechnie obowiązujące i akty prawne wewnętrznie obowiązujące). Te ostatnie nie są źródłami prawa cywilnego, ponieważ obowiązują tylko jednostki organizacyjne wobec ich organów zwierzchnich, które wydały akty wewnętrzne, natomiast powszechnie...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unifikacja i kodyfikacja

  Proces unifikacji Polskiego prawa cywilnego został zakończony 1 stycznia 1947 data ta oznacza koniec dzielnicowego zróżnicowania polskiego prawa cywilnego gdyż w dniu tym weszły ostatnie akty unifikacyjne.

  Kodyfikacja prawa jest zabiegiem legislacyjnym dalej idącym niż unifikacja, dokonywana przy pomocy...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo cywilne jako gałąź prawa

  PRAWO CYWILNE – ma dwa znaczenia. Po pierwsze oznacza zespół przepisów norm, regulujące określone stosunki społeczne w pewien właściwy im sposób. Po drugie oznacza uprawnienie lub zespół uprawnień przysługujących jakiemuś podmiotowi (prawo podmiotowe), wyznaczonych przez normy prawne, czyli przez prawo w...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011 Znaków /1 647

  praca w formacie txt

Do góry