Prawo cywilne /189 prac/

 • Ocena brak

  Pełnomocnictwo

  = uczestnikiem jest mocodawca i pełnomocnik.

  RODZAJE:

  OGÓLNE – kiedy mocodawca upoważnia pełnomocnika do dokonania wszystkich czynności prawnych

  RODZAJOWE – mocodawca nadaje prawo we własnym imieniu pełnomocnikowi tylko jednego rodzaju

  SZCZEGÓLNE – mocodawca upoważnia pełnomocnika, aby dokonał we...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść czynności prawnej

  – tradycyjnie wśród elementów treści czynności prawnej wyróżnia się elementy przedmiotowo – istotne, które indywidualizują daną czynność pod względem prawnym i bez których oznaczonego typu czynności prawa nie mogłaby dojść do skutku np. umowa sprzedaży

  ELEMENTY PODMIOTOWO ISTOTNE :

  = które ze swej...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oświadczenie woli

  Jest to taki przejaw woli, który wyraża w sposób dostateczny zamiar wywołania skutków prawnych w postaci ustanowienia, zmiany, lub ustania stosunku cywilnoprawnego. Oświadczenie woli stanowi końcowy efekt procesu rozpoczynającego się w psychice osoby składającej oświadczenie wskutek wyobrażeń rodzi się...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynności prawne, pojęcie czynności prawnych

  Jest to stan faktyczny, w skład którego wchodzi co najmniej jedno oświadczenie woli, zmierzające do ustanowienia zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego, z którym to stanem faktycznym ustawa wiąże skutki prawne.

  1. czynność prawna jest stanem faktyczny, który musi być w całości zrealizowany, a...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustanie osób prawnych

  Osoba prawna jako podmiot prawa cywilnego, może zakończyć swój byt prawny wskutek różnorodnych zdarzeń prawnych:

  - podjęcie decyzji o jej rozwiązaniu przez właściwy organ osoby prawnej

  - wydanie akty organu państwowego mającego na celu zakończeniu bytu osoby prawnej

  - upływ czasu na jaki...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi

  = art. 33 K.C - do jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych, jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej. Za zobowiązania jednostki odpowiedzialność subsydiarną, ponoszą jej członkowie...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby będące przedsiębiorcami i nie będące przedsiębiorcami

  Kryterium działań może być charakter prowadzonej działalności, charakter ten może mieć znaczenie prawne w różnych dziedzinach, w zależności od charakteru prowadzonej przez niej działalności. W oparciu o to kryterium, osoby prawne można podzielić na:

  = osoby gospodarcze o celach zarobkowych

  = osoby...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korporacyjne i fundacyjne osoby prawne

  Klasyczny podział rodzajów osób prawnych, podstawą rozróżnienia jest określenia tzw. Substratu osoby prawnej danego rodzaju. Substratem osób prawnych korporacyjnych są członkowie zaś fundacyjnego tzw. Zakład. Osoby prawne typu korporacyjnego – substratem są ludzie, funkcjonowanie takich osób prawnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /2 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prywatne osoby prawne

  Powstają z inicjatywy osób fizycznych lub prawnych (to te które nie są związane organizacyjnie w administracji publicznej). Do takich podmiotów prawa zaliczamy:

  = spółki kapitałowe z wyłączeniem jednoosobowych spółek państwa lub gminy

  = spółdzielnie

  = fundacje założone przez inne osoby prywatne i...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stwierdzenie zgonu i uznanie za zmarłego

  - CHWILA ŚMIERCI – śmierć mózgowa polegająca na trwałym i nieodwracalnym ustaniu funkcji pnia mózgu.

  - DOWÓD ŚMIERCI – jest nim akt zgonu. Sporządza go urząd stanu cywilnego po przedstawieniu mu karty zgonu, wystawionej przez lekarza lub na podstawie pisemnego zgłoszenia właściwego organu prowadzącego...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /2 021

  praca w formacie txt

Do góry