Prawo administracyjne /487 prac/

 • Ocena brak

  Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych

  Ust. Z 13.10.1998 o systemie ubezpieczeń społecznych, przyznała bardzo liczne i istotne kompetencje kontrolne ZUS. W/g art.66 tej ustawy ZUS jest państwową jednostką organizacyjną, odrębną osobą prawną. Jednakże w zakresie prowadzenia działalności Zakładowi temu przysługują środki prawne...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inspekcja Celna

  Ust. Z 06.06.1997r. o Inspekcji Celnej utworzono służbę adm. rządowej , powołaną do przeciwdziałania i zwalczania naruszeń prawa obowiązującego w dziedzinie obrotu towarowego z zagranic i obrotu towarami pochodzącymi z zagranicy.

  Do zadań IC należy:

  -rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowa Inspekcja Telekomunikacyjna i Pocztowa

  Podlega Ministrowi Łączności, powołana do kontroli przewodowych sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, a także w dziedzinie poczty oraz Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna, powołana w szczególności do kontroli wykorzystania częstotliwości.

  Państwowa Agencja Radiokomunikacyjna wykonuje nie tylko...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inspekcja Weterynaryjna

  Ustawa z 24.04.1997 o zwalczaniu chorób zakażnych zwierząt rzeżnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej. Inspekcją Weterynaryjną kieruje Główny Lekarz Weterynarii, który jest centralnym organem adm. rządowej, powoływanym i odwoływanym przez Prezesa RM na wniosek ministra właściwego d/s rolnictwa.,/...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inspekcja Handlowa

  Powołana do ochrony interesów konsumentów oraz interesów państwa. Inspekcja działa na podstawie ustawy z 25.02.1958r. o Inspekcji Handlowej.

  Zadania Inspekcji Handlowej wykonują:

  Główny Inspektorat Inspekcji Handlowej-Głównego Inspektora IH powołuje i odwołuje Prezes RM na wniosek Prezesa Urzędu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /2 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inspekcja Ochrony Środowiska

  Działa na podstawie ustawy z 20.07.1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, podlega ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

  Jest to organ kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badanie stanu środowiska. Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wykonują:

  Główny Inspektor...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inspekcja Sanitarna

  Zakres działania normuje ustawa z 14.03.1985r o Inspekcji Sanitarnej, Ustawa z 24.07.1998r o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów adm. pub. dokonała zasadniczych zmian w organizacji i funkcjonowaniu Inspekcji Sanitarnej. Obecnie Główny Inspektor Sanitarny jest organem adm. rządowej...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /1 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola skarbowa

  Zakres działania normuje ustawa z 28.09.1991r o kontroli skarbowej. Organami kontroli skarbowej jest minister do spraw finansów publicznych jako naczelny organ kontroli skarbowej, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jako organ wyższego stopnia nad inspektorami kontroli skarbowej oraz inspektorzy kontroli...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inspekcje specjalne

  >

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola międzyresortowa

  Zadania adm. pub. są tak rozległe, iż w niektórych dziedzinach nie mogą być zamknięte w ramach jednego resortu jak np. ochrona środowiska, występuje w działaniu jednostek organizacyjnych podporządkowanych innym naczelnym organom adm. rządowej, stanowiąc dla nich nie zadania pierwszoplanowe lecz uboczne...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Abdon Dodano /24.11.2011 Znaków /773

  praca w formacie txt

Do góry