Prawo administracyjne /487 prac/

 • Ocena brak

  POJĘCIE PRAWIDŁOWEGO AKTU ADMINISTRACYJNEGO

  Prawidłowy akt administracyjny – za taki akt uznamy taki, który wydany zostaje w zgodzie i na podstawie norm prawa materialnego, ustrojowego, prawa procesowego i w granicach przyznanej temu organowi samodzielności. Akt admin. jest prawidłowy, jeżeli odpowiada wszelkim przesłankom stawianym mu przez porządek...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /2 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTY ADMINISTRACYJNE – pojęcie i rodzaje

  Akt admin. - pod tym pojęciem rozumieć będziemy wynik działania organu administracji publicznej ( także innego podmiotu) uzyskany w oparciu o właściwe zastosowanie normy prawa materialnego, procesowego i w granicach przyznanej temu organowi samodzielności z jednoczesnym odniesieniem do tej normy...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /4 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE MAJĄTKU PUBLICZNEGO

  Majątkiem publicznym jest ten majątek, który niezależnie od charakteru podmiotu będącego właścicielem zostaje w sposób prawny przeznaczony do użytku publicznego, w zakresie pełnego lub ograniczonego korzystania (również odpłatnego), regulowanego także lub wyłącznie prawem administracyjnym.

  Jeśli...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /2 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁUŻBA CYWILNA – zasady organizacji i działania

  Zgodnie z założeniami ustawy o służbie cywilnej z 1998 r. w ciągu kilku najbliższych lat korpus taki złożony z urzędników służby cywilnej powstanie dzięki podjętym działaniom organizacyjnym. Obecnie liczy on 112 osób.

  ogłaszać max liczbę mianowań w danym roku,

  organizować i prowadzić...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /9 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RESORTOWA STRUKTURA ADMINISTRACJI

  W nauce resort ujmowany jest w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym. Według M. Jaroszyńskiego resort administracyjny w szerszym znaczeniu to „wyodrębniony pod względem organizacyjnym dział (gałąź) administracji państwowej, grupujący sprawy jednorodne lub pokrewne i kierowany przez jeden organ centralny”...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /2 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADZÓR BUDOWLANY

  Zadania nadzoru budowlanego wykonują:

  powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

  wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora budowlanego jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej,

  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego,

  w dziedzinie górnictwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /3 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMNIEMANIE WAŻNOŚCI AKTU ADM.

  Oznacza, że ten akt jest tak długo ważny jak długo nie stwierdza o jego nieważności.

  Wiąże się to z pojęciem ostateczności aktu; moment doręczenia decyzji, 14 dni postępowanie odwoławcze; skarga do NSA – moment kasacyjny; rewizja nadzwyczajna przez sąd najwyższy. Proces podejmowania aktu adm. :...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie nadzoru - nadzór prawny

  Jest elementem składowym centralizacji i decentralizacji jednak w każdych z tych układów realizowany jest innej postaci prawnej, innymi środkami i zmiennym nasileniem ich stosowania dochodzi do zróżnicowania stopnia nadzoru.

  Kryterium nadzoru: kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola wyspecjalizowana

  Utworzona z myślą fachowego, merytorycznego kontrolowania administracji i podmiotów nawet prywatnych, które uczestniczą w wykonywaniu zadań publicznych albo korzystają z mienia publicznego bądź finansów publicznych.

  Możliwa kontrola wszystkich podmiotów. Osoby przeprowadzające kontrolę wyspecjalizowaną...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władze samorządowe

  Gminy to mieszkańcy gminy tworzący z mocy prawa wspólnotę samorządową, która podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym poprzez wybory i referendum lub podejmują rozstrzygnięcia za pośrednictwem organów gminy, a organami gminy są :

  Rada gminy, Zarząd gminy, a w skład zarządu wchodzi wójt...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /2 232

  praca w formacie txt

Do góry