Prawo administracyjne /487 prac/

 • Ocena brak

  Organy (naczelne i inne)

  W świetle postanowień Konstytucji dotyczących RM, jej składu oraz ministrów, jak i uregulowań zawartych w ustawach zwykłych, do naczelnych organów administracji rządowej zaliczyć należy samą RM, Prezesa RM, ministrów oraz osoby powołane do składu Rządu w trybie art.147 ust.4 Konstytucji, gdyż do nich-...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy (centralne i terenowe)

  W przypadku tego podziału kryterium stanowi terytorialny zasięg działania organu.  

  Organem centralnym jest organ, którego zasięg działania rozciąga się na obszar całego państwa, a organem terenowym- organ, który realizuje swoje kompetencje tylko na określonej części terytorium państwa.

  Ten podział...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy administracji publicznej (klasyfikacja)

  Klasyfikacja jest sprawą umowną. Przy tworzeniu każdego podziału należy stosować jednolite kryterium. Wyróżniamy:  

  a) Organy naczelne i inne organy administracji;

  b) Organy centralne i terenowe (lokalne);

  >

  >

  e) Organy zawodowe i społeczne.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organ adm. publicznej a „urząd”

  Organ- organ posiada określoną przez prawo formę organizacyjną, która czyni z niego pewną organizacyjną jedność. Organy są:

  -wyodrębnione organizacyjnie;

  -korzystają ze środków władczych;

  -działają w zakresie przysługujących im kompetencji.

  Organy podległe są ustawom.  

  Urząd- jest to...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organ administracji publicznej (pojęcie)

  Wyróżniamy organy kolegialne i monokratyczne. Warunki, jakie powinien spełniać organ administracji rządowej:

  -stanowi wyodrębnioną część aparatu administracji rządowej;

  -działa w imieniu i na rachunek państwa;

  -uprawniony jest do korzystania z środków władczych;

  Organy tych jednostek są:...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Walenty Dodano /25.11.2011 Znaków /1 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór (środki)

  Środki nadzoru można podzielić na środki nadzoru represyjnego oraz środki nadzoru prewencyjnego.

  Środki nadzoru represyjnego mogą być zastosowane w przypadku naruszenia prawa, w jego następstwie.

  Do tej kategorii środków można zaliczyć:

  -żądanie informacji przez organ nadzoru o wszystkich...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /1 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór (pojęcie)

  Nadzór oznacza kontrolę oraz możność podjęcia prawem przewidzianych środków, wiążących nadzorowanego lub możność bezpośredniego wzruszenia (uchylenia, stwierdzenia nieważności) jego aktów. Organ nadzorujący ma prawo kontroli działań organu nadzorowanego, a nadto możliwość wiążącego...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór (w adm. zdecentralizowanej)

  Element nadzoru w pojęciu decentralizacji ma duże znaczenie. Dopuszczenie przez przepisy prawa stosowania tylko określonych środków nadzoru i tylko w przypadkach przewidzianych przez prawo tworzy samodzielność organów adm., tworzy decentralizację adm. Nadzór oznacza podporządkowanie częściowe.

  O ile w...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dekoncentracja a autonomia

  Autonomia polega na przyznaniu na przyznaniu organom zarządzającym określona częścią terytorium państwowego kompetencji do stanowienia przepisów prawa rangi ustawowej, do stanowienia ustaw. Jednostka autonomiczna posiada więc samodzielność w zakresie stosowania prawa i to aktów bezpośrednio niższych...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decentralizacja (wady i zalety)

  Zalety:

  -zbliżenie podmiotu decydującego do załatwianej sprawy; dotyczy to przede wszystkim decentralizacji terytorialnej,

  -lepszą możliwość kierowania procesem decyzyjnym wskutek kierownictwa na podstawie mniej skomplikowanej organizacji,

  -większą przejrzystość, która prowadzi do szybszego i...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Zbyszko Dodano /25.11.2011 Znaków /797

  praca w formacie txt

Do góry