Prawo administracyjne /487 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje i kompetencje organów stowarzyszenia

  Organami ustawowymi są:

  Zarząd- jest organem wykonawczym. Do jego kompetencji zaliczamy:

  - reprezentuje stowarzyszenie za zewnątrz

  - zarządza sprawami bieżącymi.

  Członkami zarządu mogą być tylko osoby pełnoletnie i osoby, którym nie ograniczono praw do czynności prawnych.

  Zgromadzenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura wewnętrzna stowarzyszeń

  Każde stowarzyszenie powinno posiadać władze.

  Organami ustawowymi są:

  Zarząd- jest organem wykonawczym. Do jego kompetencji zaliczamy:

  - reprezentuje stowarzyszenie za zewnątrz

  - zarządza sprawami bieżącymi.

  Członkami zarządu mogą być tylko osoby pełnoletnie i osoby, którym nie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb odwoławczy w przypadku odmowy odbycia zgromadzenia

  W przypadku odmowy zorganizowania zgromadzenia przez organ, organizatorowi przysługuje prawo do odwołania do wojewody, a następnie skarga do NSA.

  Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji - to przypadek zgromadzeń. Wojewoda ma 3 dni na wydanie decyzji od daty otrzymania odwołania. Od decyzji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacje i zgromadzenia wymagające pozwolenia na odbycie

  Przepisy szczególne wypowiadają się w kwestiach zgromadzeń:

  Ustawa o szkolnictwie wyższym reguluje sprawę zgromadzeń pracowników i studentów odbywających się na terenie uczelni - każda szkoła wyższa posiada swoją autonomię, czyli swoje prawa i regulamin, władze sprawuje rektor, to za jego...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Status przedstawiciela gminy na zgromadzeniu

  Organom gminy ( wójtowi, burmistrzowi) w trakcie zgromadzenia przysługują prawa porządkowe:

  Organy te mogą delegować na takie zgromadzenia swoich przedstawicieli.

  Delegowani przedstawiciele organu gminy, przybywając na zgromadzenie, są obowiązani okazać swoje upoważnienia przewodniczącemu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązki organizatora zgromadzenia

  Zgromadzenie publiczne powinno mieć przewodniczącego, który otwiera zgromadzenie, kieruje jego przebiegiem oraz zamyka zgromadzenie:

  Jest nim organizator, chyba, że uczestnicy wybiorą innego, na nim ciąży obowiązek troski, by zgromadzenie odbywało się zgodnie z prawem.

  Uczestnicy zgromadzenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje zgromadzeń, do których nie stosuje się ustawy o zgromadzeniach

  Ustawy o zgromadzeniach nie stosuje się w przypadkach:

  Organizowania zgromadzenia przez państwo, np. pochody l-majowe, manifestacje,

  Organizowane przez samorząd terytorialny np. " święto gminy"

  Organizowanych przez organizacje, kościół katolicki­- odbywanych w ramach działalności...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy odmowy odbycia zgromadzenia

  Z przepisów ustawy wynika że w przypadku odmowy odbycia zgromadzenia organ ma obowiązek wydać decyzję która powinna być doręczona organizatorowi w terminie 3 dni od dnia złożenia zawiadomienia i nie później 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem zgromadzenia.

  Organ gminy zakazuje zawsze zgromadzenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Iwo Dodano /22.12.2011 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja zgromadzenia publicznego

  Zgromadzenie organizowane na otwartej przestrzeni, dostępnej dla nieokreślonej liczby osób (tzw. zgromadzenie publiczne) wymaga uprzedniego zawiadomienia organu gminy najwcześniej na 30 dni, a najpóźniej na 3 dni przed planowanym zgromadzeniem.

  Organ gminy ma obowiązek zakazać zgromadzenia w 2 przypadkach...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje stowarzyszeń

  Wyróżniamy:

  Stowarzyszenia ( rejestrowe, zarejestrowane w sądzie): Rejestracji dokonuje sąd rejestrowy. Sąd może odmówić zarejestrowania stowarzyszenia tylko wtedy, gdy stowarzyszenie nie spełnia warunków przewidzianych w ustawie. Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011 Znaków /1 112

  praca w formacie txt

Do góry