Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Przedsiębiorca

  Są to osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarcza na własny rachunek, cechą działalności gospodarczej tych osób jest zawodowy charakter. zasady dotyczące przedsiębiorstwa to równość wobec prawa wszystkich przedsiębiorców oraz swoboda działalności gospodarczej przedsiębiorcami są...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres przedmiotowy i podmiotowy działalności gospodarczej w świetle ustawy z 19.11.1999 roku (prawo o działalności gospodarczej)

  Ustawa z 19.IX.99r. – Prawo działalności gospodarczej – obecnie obowiązuje.

  Ustawa z 19.IX99r. definiuje działalność gospodarczą jako – zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz polegającą na poszukiwaniu, rozpowszechnianiu i eksploatowaniu surowców, prowadzona w...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo działalności gospodarczej

  Działalność gospodarcza to działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa, oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych. Warunkiem jest aby była to działalność zarobkowa wykonywana w sposób ciągły i zorganizowany, wyłączeniu podlega tzw. działalność wytwórcza w...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /1 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interwencjonizm państwa wobec gospodarki rynkowej

  Całokształt polityki gosp. państwa mający na celu wpływanie na rozwój gospodarki, głównie przeciwdziałanie kryzysom i przyspieszanie wzrostu gospodarczego.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protekcjonizm państwa

  Polityka państwa polegająca na ochronie produkcji i handlu krajowego przed konkurencją zagraniczną, głównie za pomocą ceł nakładanych na przewożone towary.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo Handlowe

  Gałąź prawa, w której w skład wchodzą normy o charakterze prywatno prawnym, regulujące ustrój i organizacje podm.gospod. oraz stosunki zobowiązaniowe zachodzące między tymi podmiotami, a osobami trzecimi w stosunkach gospodarczych. żródłem są kodeksy handlowe, pr.zwyczjowe. w Polsce kodeks handlowy z...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo Gospodarcze

  Prawo gospodarcze jak każde inne prawo reguluje pewne stosunki prawne. Prawo gospodarcze będzie się zajmowało regulacją stosunków prawnych, które powstają w przestrzeni pomiędzy państwem a podmiotem gospodarczym. Inaczej mówiąc, jest to sfera stosunków prawnych, która wypełnia przestrzeń pomiędzy...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie egzekucyjne - pojęcie i rodzaje

  Postępowanie egzekucyjne zmieniało się wraz ze zmianami procesowymi. W procesie legisakcyjnym było to manus iniectio natomiast do wszczęcia egzekucji w procesie formułkowym prowadziło nowe powództwo oparte na wyroku zwane actio iudicati. Doprowadziło to do sytuacji w której powód pomimo wygranego procesu i...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie egzekucji

  Egzekucja była i jest formą zaspokojenia roszczeń powoda na podstawie prawomocnego wyroku. W prawie rzymskim dokonywała się ona po dokonaniu conffesio lub po ponownym zasądzeniu na podstawie actio iudicati. Pretor po rozpatrzeniu pozwu w actio iudicati po uznaniu przez pozwanego roszczenia upoważniał powoda...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie postępowania zabezpieczającego i jego rodzaje

  Postępowanie zabezpieczające ma charakter pomocniczy w stosunku do postępowania rozpoznawczego. Może toczyć się jednocześnie z postępowaniem rozpoznawczym. Jego celem jest udzielenie tymczasowej ochrony prawnej podmiotom jej poszukującym w zakresie roszczeń, których można dochodzić w sądzie powszechnym...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 140

  praca w formacie txt

Do góry