Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Domniemanie prawdziwego wpisu do KRS polega na

  Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe. Jeżeli dane wpisano do Rejestru niezgodnie ze zgłoszeniem podmiotu lub bez tego zgłoszenia, podmiot ten nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej działającej w dobrej wierze zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli zaniedbał wystąpić...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieusuwalność danych z KRS

  1. Dane zawarte w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej.

  2. Jeżeli okaże się, że w Rejestrze znajduje się wpis zawierający oczywiste błędy lub niezgodności z treścią postanowienia sądu, sąd z urzędu sprostuje wpis.

  3. Jeżeli w Rejestrze są zamieszczone dane...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krajowy rejestr sądowniczy składa się

  1. Tworzy się Krajowy Rejestr Sądowy, zwany dalej „Rejestrem”.

  2. Rejestr składa się z:

  rejestru przedsiębiorców,

  rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

  rejestru dłużników niewypłacalnych.

  1...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /2 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małe i śr. Przedsiębiorstwa

  Firma to zespół środków - rzeczy i praw majątkowych, zorganizowany w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Pojęcie „małej firmy” jest umowne i zależy od stopnia rozwoju gospodarczego państwa. Kryteriami wyróżniającymi małe firmy są:

  zatrudnienie - umownie do 50 osób, lecz przy dużych...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /2 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej obejmuje

  Zezwolenia na działalność gospodarczą i tryb ich udzielania:

  zezwolenie jest aktem odmiennym od koncesji;

  podstawowe różnice polegają na tym, że:

  zezwolenia nie oznaczają rezygnacji z monopolu państwowego i najczęściej dotyczą działalności gospodarczej nie objętej...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są...

  powinien posiadać odp. uprawnienia zawodowe, nie musi osobiście legitymować się tymi uprawnieniami, ale musi zapewnić aby działalność gospodarcza była wykonywana bezpośrednio przez osobę która takie uprawnienia posiada

  zewnętrze oznaczenie przedsiębiorcy ma na celu ułatwić...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osoby zagraniczne w działalności gospodarczej

  Działalność gospodarcza z udziałem podmiotów zagranicznych.

  1. Uwagi ogólne

  a) Przedsiębiorstwo międzynarodowe w znaczeniu ekonomicznym: prowadzone przez osoby prawne różnej przynależności państwowej lub przez osoby fizyczne o różnym obywatelstwie.

  b) Przedsiębiorstwa takie mają z reguły...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady działalności gospodarczej

  Przedsiębiorcami mogą być osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarcza na własny rachunek. Wyróżniamy dwie zasady:

  Równości wobec prawa wszystkich przedsiębiorców ( nie dzieli przedsiębiorstw na sektory)

  Swobody działalności gospodarczej ( zgodnie z nią działalnością...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncesja na działalność gospodarczą

  Państwo ma monopol o przekazuje w drodze koncesji część swoich uprawnień jest potrzebne przy prowadzeniu niektórych dział. gospod(wytwarzanie materiałów wybuchowych, broni, wydobycie, pł. autostrady, ochrona, pkp, lot, media) udziela kon. naczelny lub centralny organ admIN.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady, warunki i kwalifikacje działalności gospodarczej

  Kto może prowadzić działalność gospodarczą:

  Każdy na równych zasadach (jednakowych) każdy kto ją prowadzi to przedsiębiorca

  Osoba fizyczna

  Osoba prawna

  Spółki handlowe nie posiadające osobowości prawnej (sp. jawna i komandytowa na dzień dzisiejszy)

  Wspólnicy spółki...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /1 888

  praca w formacie txt

Do góry