Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Subodpowiedzialność w odpowiedzialności wspólnika w sp. jawnej

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI:

  za takie zobowiązania każdy wspólnik odpowiada wobec wierzycieli całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Zasada ta obowiązuje także w razie ogłoszenia upadłości spółki.

  wspólnicy odpowiadają za...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka Cywilna

  Spółki cywilne - to umowa zawarta m-dzy co najmniej 2 osobami, które zobowiązują się do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego wyposażając spółkę w środki działania w szczególności wkładu. 3 części składowe:

  umowa – spółka nie jest żadnym tworem organizacyjnym to jest umowa...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /8 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki majątkowe w spółce jawnej

  Za zobowiązania spółki jawnej odpowiada wobec wierzycieli każdy wspólnik bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami. Odpowiedzialność taka istnieje pomimo wydzielenia odrębnego majątku spółki.

  Każdy ze wspólników musi liczyć się z tym, że wierzyciel spółki może...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka kapitałowa

  Spółki kapitałowe posiadają:

  -osobowość prawną

  - odpowiadają za swoje zobowiązania wł. Majątkiem z wyłączeniem osobistej odpowiedzialności wspólnmików

  Powstaje dzięki kapitałowi wniesionemu przez wspólników. egzystencja spółki oparta jest na wyodrębnionym majątku: wkładzie wspólników i...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka osobowa

  Spółkę osobowa cechuje:

  majątkowa odpowiedzialność za zobowiązania spółki

  osobiste prowadzenie spraw spółki

  nie posiada osobowości prawnej , może we własnym imieniu nabywać prawa

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa spółek handlowych

  Regulowane przepisami kodeksu handlowego. zalicza się do nich: jawną, komandytową, z o.o. powstają w drodze umowy.

  Procedura zawierania umów. W obowiązujących przepisach KC wydzielono 3 główne sposoby zawierania umów:

  poprzez złożenie oferty,

  w drodze przetargu,

  poprzez...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodeks spółek handlowych

  Kodeks handlowy wymienia cztery spółki prawa handlowego: spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna. Przepisy kodeksu handlowego bardzo szczegółowo opisują zasady, które dotyczą określenia firmy. Firma Użycie firmy może polegać między innymi na:...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązki Kuratora

  Wykonuje zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym i profilaktycznym w stosunku do podopiecznych oddanych pod nadzór (dozór) przez orzeczenie sądowe.

  Jego zadania obejmują:

  organizowanie i kontrolowanie pracy kuratorów społecznych, a także instytucji społecznych oraz osób sprawujących...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /2 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola i działanie kuratora sądowego

  Kurator, osoba pełniąca funkcję w zakresie instytucji kurateli. Kurator w zależności od rodzaju kurateli ma wyznaczony zakres czynności, które obowiązany jest wykonywać.

  Kurator dziecka poczętego, ale jeszcze nie urodzonego, strzeże przyszłych praw dziecka. Kurator osoby ułomnej otrzymuje natomiast...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpis do rejestru podlega ogłoszeniu

  Wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

  Nie podlegają ogłoszeniu wpisy do Rejestru dotyczące wpisanych w nim osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /263

  praca w formacie txt

Do góry